Digitaliseringens stora utmaning: Varför är hemmet smartare än arbetsplatsen?

Tjej som jobbar hemma
Skriven av
Martin Bredahl
Lästid
2 min

Jag vill dra slutsatsen att vi på våra arbetsplatser och i våra olika beslutsstödsystem kommer att kräva samma möjligheter och funktionalitet som i hemmet – även om det finns ett gäng utmaningar på vägen.

Smartare planering och uppföljning i hemmet än på arbetsplatsen

Google Assistent och Amazons Alexa har blivit frontlöpare för hemassistenter vilka blivit centrala komponenter i byggandet av smarta hem. Jag vill dra parallellen till arbetsplatsens beslutsstödsystem där Google Assistant förser hemägaren med data samt hjälper till att planera och utföra uppgifter – ungefär som business intelligence och styr- och ledningssystem.

När du, som bor i ett smart hem, skall åka på semester frågar du Google – ”hur mycket energi förbrukade jag förra veckan?”. Till svar får du data presenterad, varpå du ber Google stänga av värmen och släcka all onödig elektronik under din semestervecka. När du kommer tillbaka från semestern vill du följa upp och ställer samma fråga och kan utifrån ny data fatta framtida beslut. Det hela påminner mycket om hur vi använder eller vill använda våra beslutsstöd på arbetsplatsen.

Du kan idag få hjälp med datapresentation och planering av uppgifter för allt ifrån diskmaskin och lampor till matinköp och gräsklippning. Här kommer den centrala skillnaden mellan hemmet och arbetsplatsen: I hemmet har leverantörer av applikationer och varor kommit långt i samverkansmöjligheterna med standardiserade språk och ”bryggor” mellan mjukvarorna. Så ser det tyvärr inte ut hos leverantörer av affärs- och verksamhetssystem.

Varför ligger arbetsplatsens system efter?

Det finns naturligtvis många anledningar till detta. Av vilka en är att Google och Amazon har kunnat agera draghund i och med deras varumärke och marknadsnärvaro, varför andra leverantörer sett anpassning till dem och till smarta hem som ett måste för överlevnad. Denna draghund har tillsynes saknats bland arbetsplatsens system.

Komplexiteten i affärs- och verksamhetssystemen har sannolikt också varit en ursäkt för att skynda relativt långsamt i denna utveckling.

Vägen till idealbilden och framtidens beslutstöd

Om vi vill komma till denna idealbild i våra ekosystem av beslutsstöd – business intelligence, styr- och ledningsstöd, verksamhetsplanering, budget och prognos – krävs dels en utveckling av de enskilda systemen med större fokus på miljön runt omkring systemet men framförallt ett gemensamt ansvar på marknaden att sträva efter samverkan, öppna integrationsplattformer och ett standardiserat sätt att interagera.

För hur skall ett beslutsstöd kunna begära högre hastighet på produktionsbandet eller hämta effektutväxling från bättre stödstrumpor i äldrevården om produktionssystemet och verksamhetssystemet inte öppnar upp för in- och utdata i plattformarna?

För att idag kunna börja utveckla dessa möjligheter som standard måste leverantörerna få tillgång till varandras ”språk, teknik och logik” – vilket aldrig kommer vara populärt att dela utanför ett partnerskap – vilket är anledningen till att vi behöver arbeta mer mot standardspråk rörande in- och utdata.

Vårt bidrag till öppna system och systemsamverkan

På Stratsys har vi idag en partnerstrategi just för att kunna erbjuda integrerade lösningar redan med dagens förutsättningar. Men därtill försöker vi, som marknadsledare inom vår bransch, att dra vårt strå till stacken genom att hålla en modern integrationsplattform för andra system att ”knyta an” till. För precis som leverantörerna av hushållsapplikationer ansåg att smarta integrationer i hemmet var ett måste, anser vi att moderna och smarta integrationsmöjligheter är vitalt för att överleva även för leverantörer av affärs- och verksamhetssystem. Kanske särskilt inom ramen för beslutsstödets olika system.

Öppna system och Best-of-Breed mot framtidens beslutsstöd

När öppna data, öppna system och tillgängliga och moderna integrationsplattformar är standard på marknaden kan kunder fokusera på att hitta bästa möjliga lösning för sina olika utmaningar (”Best-of-Breed”) och förutsätta att de kan prata med varandra. Först då kommer vi att förverkliga idealbilden av ett ekosystem av beslutsstöd och verksamhetssystem som gör arbetslivet lika digitalt och enkelt som privatlivet.

För vem skulle inte vilja traska in på kontoret en måndagsmorgon och säga till sitt beslutsstöd, eller ”arbetsplatsassistent”: ”Lägg om budgeten enligt förra veckans mötesprotokoll, optimera schemaläggningen för projektet i västra stan och lägg en order på det vi saknar i skyddsutrustning. Och ja, koka gärna en kopp kaffe också!”.

Vill du veta mer om olika integrationsmöjligheter? Läs mer om Stratsys integrationer.