Aktivitetsbudgetering – verksamhetsplan och budget i ett

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Aktivitetsbudgetering – verksamhetsplan och budget i ett</span>
Skriven av
Emelie Sander
Lästid
1 min

Saknar du ett verktyg där du kan kombinera verksamhetsplan och budget? Stratsys verktyg för aktivitetsbudgetering låter dig göra båda delarna! Här berättar Therese Matton från Stratsys och Johan Larsson från Konstrukt vad aktivitetsbudgetering kan göra för din verksamhet.

Vad är aktivitetsbudgetering?

Aktivitetsbudgetering är en lösning som kombinerar Stratsys verksamhetsplanering med Konstrukts verktyg för budget och prognos. Målet med samarbetet är att kunna erbjuda kunder en bredare lösning med både strategisk planering och budget.

– På Stratsys jobbar vi efter vad vi kallar ”best of breed”, vilket bygger på att man ska göra det man är bäst på, berättar Therese på Stratsys. Eftersom Stratsys inte är experter inom just budget har vi valt att komplettera genom att ta in Konstrukt som har spetskompetens inom området. Genom samarbetet med Konstrukt kan vi nu erbjuda en mer avancerad lösning tillsammans än vad var och en kan erbjuda på egen hand. En win-win helt enkelt!

– Tillsammans har vi jobbat fram en integration där kunder både kan jobba i Stratsys med verksamhetsplanering och i Konstrukt med budget, förklarar Johan på Konstrukt. På så vis kan man enkelt bemanna sina aktiviteter och säkerställa att man håller sig inom budgetramen. Vi är bra på budget och Stratsys på verksamhetsplanering, med integrationen får kunden det bästa av båda delarna.

Hur använder man aktivitetsbudgetering i praktiken?

Först skapar man sin verksamhetsplan i Stratsys och bryter ner den till olika aktiviteter. Aktiviteterna förs därefter automatiskt över till Konstrukt, där man bestämmer hur mycket pengar och hur många timmar man har att röra sig med för varje enskild aktivitet i verksamhetsplanen. Hela processen sker i ett och samma gränssnitt – för att man ska slippa växla mellan olika system.

Aktivitetsbudgetering används också mycket vid uppföljning och i prognosarbetet, när man i efterhand behöver se hur mycket pengar och tid som lagts ner på specifika aktiviteter. En bra lösning för verksamheter som vill ha en mer omfattande budget och behöver kunna hantera stora datamängder på detaljerad nivå.

Vad är det bästa med aktivitetsbudgetering?

– Kunderna ser det som en stor fördel att kunna samla strategisk planering och budget i samma verktyg – det sparar tid, samtidigt som det ger en betydligt mer övergripande bild av verksamheten. Det finns ett stort värde i att knyta ihop verksamhetsplaneringen med den ekonomiska planeringen, avslutar Johan.

Vill du veta mer om Aktivitetsbudgetering i Stratsys? Se en presentation av vår standardlösning i denna video om Aktivitetsbudgetering med Stratsys och Konstrukt.