Integrationer & API

En plattform med all data du behöver

Har ni massa data spridda över olika system? Ingen fara, vi har lösningen. Integration Services hjälper din organisation att snabbt och kostnadseffektivt skapa en smidig integrering med era andra system.

Boka demo

Webbtjänster & API

I Stratsys kan du skapa skräddarsydda integrationer direkt i plattformens API. All kommunikation sker säkert genom kryptering och autentisering. Vi har även färdiga API-lösningar som hjälper dig att:

- Uppdatera organisationskartor
- Hantera användare och behörigheter
- Skapa mål, aktiviteter och nyckeltal
- Uppdatera aktuella mätetal

Textfiler
Stratsys har ett standardgränssnitt för att läsa in nyckeltal från tab-avgränsade textfiler. Du kan kartlägga organisationen och lägga till nyckeltal direkt i användargränssnittet. Filerna skickas via en krypterad FTP-anslutning och uppdateras automatiskt i Stratsys så ofta som du vill.

Exceldokument
Med vår Excel-import kan du ladda upp stora mängder data till Stratsys med hjälp av vår guide. Verktyget kommer ihåg tidigare inställningar för snabbare import.

Diagram till rapporter
Du kan enkelt lägga till uppdaterade diagram och tabeller från Stratsys i dina rapporter. Vi har färdiga integrationslösningar med flertalet budgetsystem.

Publicering på intranät och webb
All information som ni har samlat i Stratsys kan anpassas och visas på ert intranät eller webbsida för större transparens. Du väljer själv vad som ska visas och du kan låsa den publicerade informationen till din IP-adress för begränsad åtkomst.

Smidig integration med Outlook
Genom att koppla din att göra-lista i Stratsys direkt till Outlook får du automatiska påminnelser i din kalender när en aktivitet ska utföras eller när det är dags för att rapportera.

Partnerlösningar
Stratsys integrationsservice har lösningar för att integrera data från flertalet system, såsom Visma, Unit4, Kolada, CGI, Qlik Sense, QlikView, Microsoft 0365, MS Power BI och MS Dynamics m.fl.

We have amazing partners all over the world