Rapport: Digitalisering av Sveriges kommuner

two-people-holding-smartphones-over-table
Skriven av
Fredrik Demling
Lästid
1 min

Med en åldrande befolkning, krav på utbyggd vård, skola och omsorg och betydande utmaningar inom andra områden har det blivit dags att jobba effektivare. Med andra ord så har det blivit dags att skapa en smartare välfärd.

Digitalt är det nya normala 

Den trend som blir tydlig, när vi pratar med kommuner och landsting runt om i Sverige, är att dagens medborgare förväntar sig att kommunal service ska hålla samma nivå som andra digitala tjänster. Att kunna boka läkarbesök, få teknisk support eller göra sin deklaration med en smartphone är idag inget konstigt eller utöver det vanliga. 

Flera faktorer driver på utvecklingen 

Ytterligare faktorer som påverkar utvecklingen är den ökande urbaniseringen, globalisering och det faktum att vi lever allt längre. Framtidens offentliga sektor måste alltså leverera mer välfärdsservice till fler människor. 

Så lyckas du med din digitalisering

För att ge dig lite försprång har vi intervjuat Robertsfors kommun, Älvdalens kommun och Malmö stad om hur de har tagit sig an framtidens utmaningar. Läs om hur de prioriterar och arbetar med digitaliseringens möjligheter samt vilket värde de skapar för medborgaren och vad de tror om framtidens utveckling.