Hur du definierar mål och strategier - och varför det är viktigt

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Hur du definierar mål och strategier - och varför det är viktigt</span>
Skriven av
Erika Gräns
Lästid
2 min

Svårt att definiera dina affärsmål? Då är du långt ifrån ensam. Att ta beslut om mål och strategier för bolaget är en utmaning för de allra flesta ledare.

Harvard gjorde en studie på en examensklass och fick fram följande;

  • 84 % av klassen hade inga definierade mål
  • 13 % av klassen hade mål som de hade skrivit ner, men ingen definierad plan för hur de skulle uppnås
  • 3 % av klassen hade både skrivit ner sina mål och definierat en plan

Tio år senare visade det sig att de 3 % av eleverna som hade skrivit ner sina mål och definierat en plan tjänade tio gånger så mycket som resten av de 97 % av klassen.

Med andra ord – det är definitivt värt att definiera sina mål och skapa en strategi för hur de ska uppnås, oavsett om det gäller privatliv eller företagande. Faktum är att chansen att du faktiskt uppnår dina mål är 42 % större om du skriver ner dem.

Om du dessutom vill att andra personer (till exempel medarbetare) ska engagera sig och arbeta mot målen, är det nödvändigt att de är tydliga, definierade i skrift och lättillgängliga för alla inblandade.

Läs gärna mer om hur du engagerar dina medarbetare i företagets mål här!

Definiera SMARTA mål

För att göra det lättare att lyckas med dina mål kan du använda dig av S.M.A.R.T, som står för specifik, mätbar, accepterad, realistisk och tidsspecifik.

Specifik

Var tydlig och detaljerad med definitionen av ditt mål. Detta kommer underlätta för andra som ska engagera sig i målet och det kommer inte råda missförstånd kring när målet är uppnått. Exempel på ett specifikt mål kan vara ”Före Q4 i år ska vi vara bland de topp 30 i vår bransch med högst tillväxttakt”.

Mätbar

Om du vill hålla koll på framsteg och avvikelser, och ha en chans att göra en prognos, så måste du mäta dina resultat. Definiera dina resultatindikatorer i kronor, antal eller procent och mät dem löpande, så att du kan agera direkt om du ser en negativ trend utvecklas. Vi vet även att mätbarhet höjer vår motivation att förbättra resultatet.

Accepterad

Alla som ska arbeta mot målet och genomföra strategiska aktiviteter i linje med målet måste känna ett engagemang och att målet är nåbart. Helt enkelt att målet är i en realistisk nivå för den tidsram och insats som kan läggas av individer för att nå det. Är målet inte accepterat riskerar det att minska motivationen. Förankring, delaktighet och att gemensamt landa i målnivån är A och O.

Realistisk

Mål, strategier, resultatindikatorer och strategiska aktiviteter ska vara realistiska, annars är det lätt att tappa engagemanget. Det kan hjälpa att bryta ner dem för att göra dem mer realistiska. Ta er an en hög ambition genom att bryta ner i mindre steg. Att öka tillväxten med 36 % på ett år kan kännas mycket, medan 3 % i månaden känns mer görbart.

Tidsspecifik

Var tydlig med tidsperspektivet för ditt mål, ska det uppnås inom ett år eller ett kvartal? Bestäm också hur ofta Resultatindikatorerna ska följas upp och när aktiviteter har sin deadline. Desto mer specifikt, desto högre chans att du verkligen håller deadline och därmed når dina mål.

4 områden att definiera dina SMARTA mål kring:

  • Tillväxt (nya marknader eller avkastning)
  • Medarbetare (medarbetarundersökning eller sjukledighet)
  • Hållbarhet (klimatavtryck eller social inverkan)
  • Digitalisering (digital affär och leverans)

Säkerställ att målen inte ligger i konflikt med varandra

Det går inte att få allt på samma gång, så det är viktigt att prioritera bland målen så att de inte hindrar varandra. Om ett mål är att ge extra bra kundservice, kan det till exempel inte ske på bekostnad av målet om att utöka marginalerna. Det kan vara svårt att uppnå båda målen samtidigt, då det till exempel kan vara dyrt att upprätthålla en högkvalitativ kundservice. Se hur ni kan sätta en långsiktig strategi för att nå er vision – och prioritera bland målsättningar.

Undvik att mål hamnar i konflikt med varandra genom att:

  • Välja att prioritera några få av målen
  • Dela upp förväntningarna över tid så att målen blir mer realistiska
  • Definiera andra områden som kan hjälpa till att utöka marginalerna, så att målen står i mindre konflikt med varandra

Lycka till med att definiera dina mål!