Effektivt förbättringsarbete när Pulsen ISO-certifierar med Stratsys

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Effektivt förbättringsarbete när Pulsen ISO-certifierar med Stratsys</span>
Skriven av
Maria Svanberg
Lästid
2 min

I det här kundcaset berättar Robert Rinde, säkerhetschef på Pulsen Production, om varför de valde Stratsys som systemstöd för sina ISO-certifieringar och vilka resultat det lett till.

 

Pulsen Production AB är en del av Pulsenkoncernen, Sveriges äldsta verksamma IT-företag med över 1300 anställda och en omsättning på över 3 miljarder kronor. Bolaget levererar IT-drift för verksamhetskritiska system. 

 

Samarbetet med Stratsys

Som ett led i ett ständigt pågående förbättringsarbete har Pulsen Production blivit certifierade enligt ISO-standarderna för kvalitetsledning (ISO 9001), miljö (ISO 14001) och informationssäkerhet (ISO 27001). Arbetet påbörjades hösten 2018, när Pulsen tog hjälp av Stratsys för att få en bättre överblick över sin struktur och sina processer.

För att lyckas med ISO-certifieringarna behövde bolaget först få ordning på strukturer och processer. De behövde ett digitalt stöd för att förenkla och garantera certifieringsprocessen.

Genom ISO-certifieringarna skapar Pulsen tydligare struktur och processer, för att leva upp till de sedan tidigare högt ställda kraven kring kundservice och leverans. För bolaget har det krävt en hel del engagemang från medarbetare och förändringar av rutiner och processer.

Slutmålet är tydligt: en starkare organisation med ständig förbättring av leverans och service för kunderna.

 

Varför valde ni Stratsys som systemstöd för era ISO-certifieringar?

– Vi utvärderade flera olika systemstöd för att visualisera våra processer och dokumentera vårt integrerade ledningssystem.

 

Namnlös

”Stratsys var det verktyg som på bästa sätt kunde hjälpa oss att långsiktigt förvalta ledningssystemet.”

ROBERT RINDE – SÄKERHETSCHEF, PULSEN PRODUCTION

– Med Stratsys kan vi inte bara visualisera och dokumentera processer och ledningssystem, utan också hantera mycket av det praktiska arbetet. Bland annat hantering av mål, åtgärder, avvikelser, förbättringsförslag, risker med mera.

 

Vilka resultat har ni sett av att använda Stratsys?

– Stratsys har hjälpt oss att hålla ihop arbetet med processer och ledningssystem på ett effektivt sätt, fortsätter Robert. Verktyget ger oss ett snyggt och enkelt gränssnitt, där alla medarbetare får tillgång till relevant information. Det har också underlättat revisionsprocessen, då det blir enklare och tydligare att påvisa vårt arbete med ledningssystemet för externa revisorer.

 

Konkreta förändringar och säkrare leveranser


Hanna

”Att få ett certifikat är kul, men det viktiga är hur man fortsätter arbetet när man fått det.”

HANNA BENGTSSON – KVALITETSCHEF, PULSEN PRODUCTION

– Det viktigaste framåt är att vi säkrar upp att vi har ett arbetssätt som gynnar både oss och våra kunder och att vi jobbar systematiskt. En process är heller inte statisk. Vi har nu skapat processerna, men de behöver arbetas med hela tiden.

 

Samarbetet mellan Stratsys och SIS effektiviserar arbetet

Pulsen fortsätter också att utveckla sitt användande av Stratsys för att de bättre ska kunna dra nytta av funktionaliteten framöver.

-Vi planerar till exempel att gå över till den standardmodell för ISO9001 som Stratsys
har tagit fram tillsammans med SIS, då vi ser att det kommer effektivisera vårt arbete med ledningssystem och revision/certifiering ytterligare.

Stratsys har sedan hösten 2018 startat ett samarbete med Svenska Institutet för Standarder (SIS). Tillsammans med SIS och externa revisorer har Stratsys tagit fram ett systemstöd för hur verksamheter kan arbeta med ISO-standarderna 9001, 14001 och 45001. I ISO-modellen i Stratsys får man en överblick över aktuell standard och kan på ett smidigt sätt koppla verksamhetens processer, mål, avvikelse etc. mot dessa.

 

Stratsys bidrar med:

  • Ett verktyg för planering och uppföljning av organisationens processer och mål
  • En översikt över standarden med tillhörande checklista
  • Ett verktyg för att förenkla hantering av avvikelser, förbättringar och åtgärder
  • Ett arbetsflöde för arbete med organisationens förutsättningar (intressentanalys, möjlighets- värdering och riskvärdering)
  • En direkt koppling mellan organisationens strategiska plan och ISO-arbete
  • Revisionsplan med tillhörande checklista
  • En rapport för arbetet med ledningens genomgång med tillhörande åtgärdslista