Ökad likvärdighet när Gävles utbildningssektor använder Stratsys

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Ökad likvärdighet när Gävles utbildningssektor använder Stratsys</span>
Skriven av
Maria Svanberg
Lästid
2 min

I Gävle har man implementerat Stratsys Edtech-paketering till förmån för transparens, effektiva arbetsformer och ökad likvärdighet. I det här kundcaset berättar Tobias Winterliv, rektor för Lillhagen rektorsområde i Gävle, mer om vad samarbetet med Stratsys har gett för resultat. 

Utmaning – fördela resurserna jämnt i klasserna 

 Utbildning Gävle har 3000 medarbetare, omsätter 2,4 miljarder och består av skolformerna förskola, grundskola, gymnasium och särskola. Tobias berättar att de största utmaningarna ligger i att skapa likvärdighet och en jämn resursfördelning i klasserna.

Lösning – skapa överblick med verktyg för resursfördelning 

– Idag använder vi oss av Stratsys Edtech-paketering, vilket innebär att alla centrala processer som skolledare och rapportörer ägnar sig åt samlas på ett ställe, berättar Tobias. Det omfattar bland annat det systematiska kvalitetsarbetet, det systematiska arbetsmiljöarbetet och resursplaneringsverktygetStratsys Edtech är anpassat för alla användare oavsett skolform, enhet eller område.   

Tobias berättar att de tidigare jobbade med pappersversioner som fanns i en pärm på respektive expedition. Med hjälp av resursplaneringsverktyget kan nu hela organisationen enkelt få en tydlig överblick över vilka lärare de har kontra lärarlegitimationer, budget, schemaläggning och uppdrag.  

– Det förenklar våra processer oerhört och vi kan säga hej då till den stora whiteboardtavlan täckt i post it-lappar, förklarar Tobias. Nu har vi fått ett system som är enkelt och hanterbart för mig som rektor, jag kan lätt fördela resurser inom mitt område och se hur personaltätt det är på respektive enhet. Lärarlegitimationer hämtas upp direkt från Skolverket, vilket också underlättar arbetet. Utmaningarna som fanns tidigare finns inte längre i samma utsträckning tack vare resursplaneringsverktyget.  

Ökad likvärdighet genom resursfördelning 

Han berättar vidare att tydligheten i verktyget gör det enkelt att kommunicera uppdrag till lärarna. Det går snabbt att på ett tydligt sätt förklara vilka klasser, undervisningstid och vad som förväntas av respektive medarbetare. Tidigare jobbade man mer analogt, där varje skolledare hade sin egen modell. Nu finns all information samlad på ett ställe och alla har tillgång till den, vilket underlättar kommunikationen.  

Tobias är också övertygad om att det blir en mer likvärdig resursplanering med hjälp av Stratsys. Som rektor för ett helt område kan man hamna i situationer där man behöver låna resurser mellan skolorna. I resursplaneringsverktyget kan man se vilka skolor som behöver resurser och på vilka det kanske finns ett överflöd i något ämne – så att man kan fördela jämnt däremellan. Det ökas i sin tur likvärdigheten i klasserna.  

Smidig överlämning vid rektorsbyte 

– Att ha all information samlad på samma ställe gör det tidseffektivt om en skolledare lämnat sitt uppdrag och en ny ledare  behöver ta över dokumentationen, berättar Tobias. Med Stratsys behöver man inte leta information, utan kan enkelt ta över allt via systemet och verksamheten kan fortskrida som vanligt utan uppehåll. Det främjar också det kollegiala lärandet mellan skolledare, då det tillgängliggör information mellan skolor och gör det möjligt att lära av varandra.  

Vilken är din favoritfunktion i Stratsys? 
– Nulägesanalysen är en favorit för min del, berättar Tobias. I min roll som rektor får jag enkelt en snabb överblick kring en enhets status utifrån läroplansmålen. Men det bästa med Stratsys överlag är att det har förändrat hela mitt tänk kring det systematiska kvalitetsarbetet. Den röda tråden och hur allt hänger ihop har blivit betydligt tydligare.