Öka kundnyttan med rätt kvalitetsarbete

Med Stratsys verktyg för kvalitetsarbete förbättrar du enkelt processer och effektiviserar verksamheten. Utifrån era ramverk hjälper Stratsys dig att arbeta systematiskt för att möta kundernas behov och öka kvaliteten i era leveranser.

quality-wheel-stratsys

227 400 +

Användare av Stratsys produkter och plattform.

200 +

system som går att integrera med Stratsys.

500 +

kunder över hela världen.
Planera

Planera efter kundernas behov

Med Stratsys verktyg för kvalitetsledning kan du planera arbetet utifrån de lagar, krav och mål som påverkar er verksamhet. Ni får ett gemensamt arbetssätt och tydliga ansvarsområden för hela organisationen. Som stöd har du verktyg för riskanalyser och kvalitetskontroller.
Genomför

Följ förbättringar i realtid

Stratsys verktyg för kvalitetsledning har enkla vyer för att arbeta med avvikelser och ständiga förbättringar. Till exempel kan du genomföra kvalitetskontroller med stöd av uppsatta checklistor. Du ser snabbt status för era åtgärder och kan följa utvecklingen över tid.
Följ upp

Utvärdera kvalitetsarbetet

Med Stratsys verktyg för kvalitetsledning samlar du enkelt in data och mätpunkter inför era analyser. Verktyget sammanställer automatiskt all data och skapar en komplett kvalitetsrapport med utfall, åtgärder och förbättringsarbete. Den årliga utvärderingen följer med till nästa års planering.

Varför ska du välja Stratsys verktyg för kvalitetsarbete?

Förenklad arbetsprocess

Ni får en gemensam yta och en enhetlig arbetsprocess. Digitala checklistor ger dig ett bra stöd vid kvalitetskontroller.

Proaktivt riskarbete

Du arbetar riskbaserat för att säkerställa att inga delar av verksamheten har brister. Om du ser några avvikelser kan du snabbt sätta in åtgärder.

Fokus på kunden

Verktyget anpassas efter din verksamhet så att kvalitetsarbetet möter era riktiga behov. Du kan fokusera på kunden och vet vad ni måste göra för att öka kundnyttan.

Frigör tid

Du frigör tid genom att samla allt i ett system och ha en gemensam yta för kommunikation. Tid som du kan lägga på analys och förbättringsarbete.

Integrera Stratsys med andra system

För att få ett heltäckande kvalitetsledningssystem så arbetar många verksamheter med flera olika verktyg. Stratsys går enkelt att integrera med andra system för till exempel processkartläggning, dokumenthantering och avvikelsehantering. Tack vare det så ger Stratsys dig en helhetsbild av allt ert kvalitetsarbete även om ni har fortsatt behov av att arbeta i flera system.

Vad säger våra kunder om Stratsys?

Ett nytt fantastiskt sätt att jobba på

Vi behövde verkligen ett digitalt verktyg för att samla all information på samma ställe, så att vi kunde göra oss av med de gamla gula mapparna i Windows. Med Stratsys har vi fått en helt annan versionshantering än tidigare. Nu kan vi enkelt säkerställa att vi har rätt versioner av dokument, vilket minskar risken för missförstånd och gör att alla medarbetare får överblick.
Jon Torp
Humana
stratsys-swoosh-cta-banner

Börja din resa med Stratsys redan idag

Vill du veta hur våra digitala verktyg kan hjälpa just din verksamhet? Låt en av våra experter skräddarsy en demo efter dina behov.