Förbättra ert kvalitetsarbete med Stratsys

Med ett kvalitetsledningssystem baserat på era ramverk kan ni förbättra era processer och effektivisera verksamheten utifrån era kunders behov.

Boka demo
kvalitetshjulet

227 400 +

Användare av Stratsys produkter och plattform.

200 +

system som går att integrera med Stratsys.

500 +

kunder över hela världen.
Planera

Planera för optimering och ständiga förbättringar

Planera kvalitetsarbetet utifrån de lagar, krav och mål som gäller för just er verksamhet. Skapa ett gemensamt arbetssätt med visuella processer och tydliga ansvarsområden för hela organisationen. Till ert stöd har ni verktyg för riskanalyser och kvalitetskontroller. Genom att koppla arbetet till er strategiska plan får ni ett integrerat ledningssystem.
Genomför

Följ utvecklingen och förbättringar i realtid

I verktyget finner ni enkla vyer för att arbeta med avvikelser och ständiga förbättringar. Kvalitetskontroller kan genomföras med stöd av uppsatta checklistor och utfall av kvalitetsindikatorer kan följas över tid. Ni kan snabbt se status för era åtgärder och insatser.
Följ upp

Utvärdera och analysera ert kvalitetsarbete

Ni kan enkelt samla data och mätpunkter från olika delar av organisationen för er analys, vilket frigör tid för utvecklingsarbetet. Verktyget sammanställer all data per automatik och skapar en komplett kvalitetsrapport där utfall, åtgärder och förbättringsarbetet samlas. Den årliga utvärderingen av era processer följer med till nästa års planering, allt för att stödja systematik i arbete.

Varför ska du välja Stratsys verktyg för kvalitetsarbete?

Enhetlig struktur

Med ett samlat kvalitetsarbete i ett användarvänligt verktyg får ni en enhetlig struktur som förenklar arbetsprocesserna.

Proaktivt riskarbete

Med tillgång till data i realtid blir det enklare arbeta proaktivt med riskarbetet och sätta in förbättringsåtgärder om avvikelser uppstår.

Öka kundnyttan

Verktyget anpassas efter er verksamhet så att kvalitetsarbetet möter era riktiga behov och gör att ni kan ägna fokus åt att öka kundnyttan.

Förenklad rapportering

Ett enklare sätt att samla in data möjliggör att ni kan arbeta kontinuerligt med analys och frigör tid till förbättringsarbetet.

Integrera Stratsys med andra system

För att få ett heltäckande kvalitetsledningssystem så arbetar många verksamheter med flera olika verktyg. Stratsys går enkelt att integrera med andra system för till exempel processkartläggning, dokumenthantering och avvikelsehantering. Tack vare det så ger Stratsys dig en helhetsbild av allt ert kvalitetsarbete även om ni har fortsatt behov av att arbeta i flera system.

Vad säger våra kunder om Stratsys?

Ett nytt fantastiskt sätt att jobba på

Nu får alla i verksamheten tillgång till samma data, oavsett på vilken plats i Sverige man befinner sig. Det har minskat missförstånd och gjort oss mindre personberoende. Idag kan vi känna oss trygga med att vi har all information vi behöver samlad på en och samma plattform, Stratsys.
Ewa Hellman
Aleris

Börja din resa med Stratsys redan idag

Vill du veta hur våra digitala verktyg kan hjälpa just din verksamhet? Låt en av våra experter skräddarsy en demo efter dina behov.