Aleris planerar, följer upp och rapporterar i Stratsys

Strategisk planering Kvalitetsarbete Vård och omsorg
Aleris använder flertalet av Stratsys produkter och ser verktyget som ett stöd i sina processer för att planera, följa upp och rapportera. Med hjälp av Stratsys kan de snabbt få ett samlat resultat för hela Aleris Omsorg.

Pia Malm på Aleris Omsorg upplever att hon kan dela in livet i ” innan och efter Stratsys”. Tidigare samlades verksamhetens alla dokument med uppföljning och rapporter i olika mappar och olika system. Det tog lång tid att sammanställa enheternas dokument för att få en helhetsbild och det var nästan omöjligt att dra någon slutsats från underlaget.

 

”Det var många mail, dokument och instruktioner som skickades runt. Några satt och sammanställde alla dokument och skulle redogöra för resultat och måluppfyllelse. Det tog lång tid och verksamheterna fick ingen återkoppling förrän först efter flera månader.” Berättar Pia Malm, Kvalitetsutvecklare på Aleris Omsorg.

Sedan Stratsys implementerades sköter verksamheten all sin planering, uppföljning och rapportering i verktyget. Bland annat används ”Checklistor” för kvalitetsrevisionen där resultat och åtgärder samlas i ett och samma dokument. Där redovisas bland annat antal avvikelser, fysisk och psykosocial skyddsrond och antal inskrivna kunder.

Samtliga verksamheter tar också ut månadsrapporter ur Stratsys genom modulen ”Rapporter”. Det sammanställs också rapporter på affärsområdesnivå och divisionsområdesnivå. En gång per år tas verksamhetsplan, affärsplan samt kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse fram. Precis som kvalitetsrevisionen. Även detta sker på verksamhets-, affärsområdes- och divisonsområdesnivå.

 

”Verksamheten får sitt resultat omedelbart. Detsamma gäller för affärsområdet och för hela Aleris Omsorg. Det har hjälpt oss att fokusera på ”samma” saker eftersom vi ser det direkt.”

Med en gemensam målbild och ett antal långsiktiga och kortsiktiga mål i kombination med anpassade aktiviteter, uppföljningar och analyser når Aleris lättare hela vägen fram med hjälp av Stratsys.