Skolans tre största utmaningar 2022

Upplever du att det finns för få lärare, att elevpengen inte räcker till och att likvärdighet i skolan är lika omöjligt att uppnå som begreppet är att förklara? Då är du med största sannolikhet inte ensam. Som rektor eller verksamhetschef inom skolan ansvarar du för att säkerställa att eleverna får den undervisning de är garanterade. Du utmanas dagligen med att få resurserna att räcka till, vilket inte är det enklaste när det råder stor brist på behöriga lärare och det är hård konkurrens mellan skolorna.

Men även om det känns tufft emellanåt finns det tips, genvägar och verktyg som du kan ta till för att förenkla arbetslivet. Som den här guiden, till exempel!

Guiden innehåller bland annat:

  • Bakgrunden bakom lärarbristen och hur du kan motverka den
  • Konkreta tips för att få lärarresurserna att räcka till
  • Hur du får till en hållbar budget genom att organisera verksamheten på nya sätt
  • Vad begreppet likvärdighet i skolan egentligen innebär
  • Vad du kan göra för att uppnå målet om likvärdighet i dina skolklasser

Ladda ner guiden