Vad krävs för att lösa lärarbristen 2023?

Öka andelen behörig undervisning utan rekrytering.

Som rektor eller verksamhetschef inom skolan ansvarar du för att eleverna får den undervisning de är garanterade enligt lag. Du kämpar dagligen med att få resurserna att räcka till, vilket inte är lätt när det råder brist på behörig kompetens och hård konkurrens mellan skolorna.

Som tur är finns det saker du kan göra för att optimera planeringen av skolverksamheten och öka den behöriga undervisningen. I den här guiden kommer vi gå igenom bakgrunden till lärarbristen och vad du kan göra för att hitta behöriga lärare utan att rekrytera.

Du får bland annat veta hur du:

  • Synliggör de behörigheter som finns i organisationen
  • Budgeterar för den bemanning din skola behöver
  • Hittar nya vägar för att få lärarna och kompetensen att räcka till

Ladda ner guiden