https://f.hubspotusercontent30.net/hubfs/2714638/Erik_KEF-beef_2030.jpg
Event

Agenda 2030 - Så lyckas du!

Nätverka och utbildas under en heldag tillsammans med Kommunalekonomernas förening.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tillsammans med Kommunalekonomernas förening (KEF) bjuder vi den 15 december in till en heldag på temat "Agenda 2030 - Så lyckas du!". Arbetar du som ekonom, controller, hållbarhetsstrateg eller annan roll inom kommun där du jobbar med nyckeltal kopplade till hållbarhet så är detta ett event du inte vill missa!

Under konferensen kommer Stratsys hållbarhetschef Erik Englund presentera hur du kan dra nytta av både Koladas och verksamhetens egna nyckeltal i arbetet med att följa upp Agenda 2030 samt presentera det senaste av Stratsys stöd för ett mer strukturerat och effektivt hållbarhetsarbete.

Du kommer dessutom få lyssna till:

Pia Carlsson och Inger Bergh, verksamhetsutvecklare i Åmåls kommun som kommer att berätta om kommunens resa för att få in Agenda 2030 i verksamhetsstyrningen och hur man ökat delaktigheten i hållbarhetsarbetet. Under våren 2020 implementerade kommunen Stratsys standardprodukt för Agenda 2030 och kopplade denna med kommunens Visionsstyrning med målsättningen att kunna rulla ut arbetet i verksamheten inför planeringsarbetet av 2021. Med det på plats så har kommunen lyckats engagera fler i nulägesanalyser och att väva in Agenda 2030 i verksamhetsstyrningen. Pia och Inger kommer även att berätta om sina idéerna bakom arbetssättet, erfarenheter från införandet och utrullningen i organisationen.

Anna-Karin Poussart, Miljöstrateg och processledare i Lunds kommun som kommer att berätta om kommunens arbete med en ny styrmodell för arbetet med Agenda 2030. Lund kommun har arbetat med den ekologiska hållbarheten i Stratsys sedan 2015 och kommer att dela med sig av kunskap och erfarenheter kring hur de har lyckats få till ett helhetsgrepp kring hållbarhet genom att koppla ihop arbetet med ekologisk hållbarhet med arbetet kring social hållbarhet. Anna-Karin kommer också att visa exempel på hur nyckeltal ifrån såväl kolada som övriga verksamheten används för uppföljning av hållbarhetsarbetet.

Camilla Eriksson, projektledare på RKA. Camilla har lång erfarenhet av kommunal analys och har tidigare bland annat arbetet på SKR. PÅ RKA stöttar hon kommuner i olika analysuppdrag och håller i utbildningar i databasen Kolada. Under dagen kommer Camilla berätta om hur du kan använda Kolada i arbetet med Agenda 2030.

Läs mer om eventet och anmäl dig själv eller en kollega på:

Kommunalekonomernas anmälningssida.