Känns CSRD som att du kastar dig ut i det okända?

Vi stöttar dig genom hela processen med ett komplett systemstöd.

En komplett lösning för arbetet med CSRD/ESRS

Vi förstår att CSRD/ESRS kan kännas som en utmaning, men oroa dig inte - Stratsys erbjuder ett komplett systemstöd som låter dig arbeta med allt från dubbel väsentlighetsanalys till rapportering på ett systematiskt och effektivt sätt.

Genomför dubbel väsentlighetsanalys
Tydliggör strategi och nyckeltal
Visualisera och exekvera
Följ upp och sammanställ rapport

1. Dubbel väsentlighetsanalys

Genomför och dokumentera er dubbla väsentlighetsanalys i Stratsys för att identifiera era väsentliga hållbarhetsfrågor. Få en överblick över aspekterna som utgör basen för era hållbarhetsupplysningar, i enlighet med CSRD

2. Gör strategin tydlig inom organisationen

Gör er strategi tydlig för alla i organisationen genom att skapa en röd tråd mellan era väsentliga hållbarhetsfrågor och upplysningar i form av nyckeltal, mål och åtgärder. Från ledningsnivå ända ner till operativa uppgifter.

3. Visualisera och exekvera

Gå från strategi till handling. Med en förbättrad samsyn på hållbarhetsarbetet blir det enklare att arbeta tillsammans för att få saker gjorda. Kommunicera informationen på ett smidigt sätt och säkerställ att handlingsplanen tar er i rätt riktning.

4. Följ upp och sammanställ rapport

Att samla arbetet på ett ställe underlättar uppföljningen och att sammanställa alla upplysningar ni ska redovisa. Förslagsvis gör ni er årsredovisning direkt i Stratsys, det blir smidigt att generera rapporten utifrån det samlade underlaget.

Varför välja Stratsys?

Användarvänligt

Användarvänligt system som inte kräver regelbunden konsulthjälp.

Enkelt och transparent

Förenklar insamling och uppföljning från olika delar av organisationen och ger er total översikt över arbetet.

Strategiskt

Ett verktyg som hjälper er fokusera mer på analys och strategisk prioritering och integrerar hållbarhet i affärsstrategin.

Engagerande

Smart filtreringsfunktion som låter rätt information nå rätt person - underlättar samarbete och samsyn i organisationen.

Lätt att komma igång

9 av 10 kunder ger vår implementering högsta betyg.

Skalbart

Väx in i verktyget och utforma det utifrån era behov.

aom-dekor-logo-white-background

 

"Med Stratsys får vi möjlighet att skapa en kommunikativ plattform där vi ser saker på samma sätt genom hela organisationen. Vi tror att det kommer underlätta spridningen av information i olika forum, vilket är viktigt för att göra målarbetet tillgängligt för alla."

Boka rådgivning med en produktexpert

Vilka är dina utmaningar och behov inom CSRD/ESRS? Fyll i formuläret för att få prata med en produktexpert om hur Stratsys kan hjälpa dig framåt i arbetet.

 

MicrosoftTeams-image (223)