Privat sektor

Bank og finans

BESTILL EN DEMO

Noen kunder i sektoren.

Stratsys’ tilbud

Hos Stratsys er vi eksperter på å skape struktur i det strategiske arbeidet, og har i over 20 år hjulpet selskaper med å forbedre sine styrings- og ledelsesprosesser. Vi er et Skandinavisk selskap med en Skandinavisk støtteorganisasjon som er åpen i kontortiden i Skandinavia.

Vi hjelper kundene våre innen bank- og finanssektoren med utfordringen med å gi organisasjonen de rette forutsetningene for god intern styring og kontroll. Dette inkluderer effektive GRC-prosesser samt etablering av rutiner som sikrer overholdelse av regelverk. Gjennom Stratsys samarbeid med KPMG kan vi tilby en komplett løsning i form av både systemstøtte og konsultasjoner angående innhold og gjennomgang av prosesser. Produktet er skalerbart og kan tilpasses etter behov.

risk-management
Styring, risiko og compliance (GRC)

Konsernomfattende risikostyrings- og internkontrollarbeid. Tilrettelegg for enhetlige arbeidsmåter, få overblikk og forenkle og effektiviser oppfølgingen i hele organisasjonen. Oppnå økt engasjement og bedre kvalitet!


> Risikostyring
> Internkontroll

lock
Informasjonssikkerhet

Sørge for strukturert arbeid på tvers av hele selskapet. Skap en enhetlig struktur for alt arbeid med informasjonssikkerhet. Sikre at dere overholder standardene i personvernforordningen og overholder gjeldende lov i forbindelse med informasjonshåndteringen i organisasjonen, og at dere følger standarden for f.eks. ISO 27001.

> Informasjonssikkerhet

Les mer i Knowledge Hub