Bank, finans & forsikring

Møt behov & juridiske krav med riktig systemstøtte

Stratsys verktøy gir bedrifter innen bank, finans og forsikring de rette forutsetningene for å møte behov og lovkrav innenfor eksempelvis bærekraft, risiko & kontroll og informasjonssikkerhet.

Namnlös design (8)
Avanza_logotyp
lansforsakringar-logotyp
Axactor_alt-logo_original_SORT_rgb
riksbanken-logo-200x200-1
Alektum-logo
Pensionsmyndigheten-logo

Gi din bedrift de rette forutsetningene for vekst

Økte lovkrav, regelverk og prosesser er et resultat av en stadig mer kompleks og endret finansnæring. Krav om transparens i prosesser, rapportering og administrasjon samt oversikt og systematikk i risikoarbeidet er en utfordrende oppgave å håndtere uten systemstøtte.

Å gå fra rapportering til handling er det Stratsys gjør best. Økt kontroll og struktur samt en helhetlig måte å jobbe på i hele organisasjonen letter informasjonsspredning mellom spesialister og beslutningstakere. Å integrere flere strategiske prosesser, som risikostyring, informasjonssikkerhet og bærekraftsrapportering i én og samme plattform, gjør hverdagen enklere.

_MG_9063 (1)

Vi løser utfordringene deres

Risk och kontroll

Risiko handler om usikkerhetsfaktorer og evnen til å identifisere og prioritere de viktigste risikoene og håndtere dem innenfor ulike dimensjoner og områder. Til tross for kunnskap om hvordan man best kan utføre risikoarbeidet, sitter mange virksomheter fast i manuelle arbeidsmetoder som gjør arbeidet vanskeligere.

Samsvarskrav

Finanstilsynet og European Banking Authority EBAs compliance-krav driver en stor mengde administrasjon som selskapene må håndtere. Dette stiller høye krav til virksomheter i sektoren om å vise at kravene de står under faktisk gjenspeiles i hvordan arbeidet utføres.

Informasjonssikkerhet

Økte krav til informasjonssikkerhet og GDPR-kompatibilitet krever at virksomheter er utstyrt med rette verktøy som støtter det systematiske arbeidet med informasjonssikkerhet; samt fordeling av for eksempel ansvar i organisasjonen, og støtte til operasjonalisering i form av arbeidsrutiner.

Kontinuitetsplanlegging

Kontinuitetsplanlegging er nødvendig for å kunne forberede seg på og agere raskt på uventede hendelser som kan resultere i alvorlige forretningsavbrudd samt store økonomiske kostnader. Her kreves det en systematisk tilnærming for å identifisere, analysere, vurdere og kontrollere risikoer for å minimere effektene.

Støtte for internrevisjon

En internrevisjon belyser en rekke områder innenfor virksomheten og gir styret og ledelsen et balansert bilde av hvor godt prosesser og rutiner fungerer. Her er det ekstremt viktig å ha støtte både for dokumentasjonen og det kontinuerlige arbeidet med å agere på anbefalinger og utvikle handlingsplaner.

ESG-rapportering

Ettersom både nasjonale lovkrav og EU-regler øker, øker også kravene til organisasjoner om å bruke ESG-rammeverket for å beregne organisasjonens innvirkning på miljøet, samfunnet og styring. Veien til suksess i ditt ESG-arbeid er en systemstøtte som hjelper deg i dag til å kunne agere i morgen.

Vil du vite mer om hvordan Stratsys kan hjelpe deg?

Vi har god erfaring med å hjelpe kunder innen bank, finans og forsikring. Kontakt oss i dag, så forteller vi mer.

Stratsys-CTA-3D-arcs

Oppdag mer

Stratsys Plattform

I over 20 år har vi utviklet Nordens ledende plattform for oppfølging, rapportering og prosessstøtte i en og samme plattform. Oppdag fordelene i dag.
 

Integrasjoner

Selvfølgelig tilbyr vi integrasjonsløsninger som utfyller din nåværende teknologistabel. Les mer om våre integrasjoner og hvordan du enkelt kan legge oss til eksisterende systemer.

Slik kommer du i gang

Kundene våre er unike – vi er lydhøre for hvordan man ønsker å komme i gang med Stratsys. Fra 48 timer til mer komplekse implementeringer – det styres fullstendig av hvordan deres behov ser ut.