Riskhantering / GRC • 3 min lästid

8 frågor för att kartlägga er riskhantering

blogg
Alla Blogg Event Kundcase Nyheter Webinars Produkt
|Efter ämne

Hur bra koll har du och dina kollegor på företagets riskhantering? De flesta verksamheter har idag någon form av riskhanteringsplan, men det behöver inte automatiskt innebära att den är effektiv, aktuell eller förankrad hos medarbetarna. I det här blogginlägget hjälper vi er att kartlägga riskhanteringen med hjälp av 8 frågor!

Riskhantering är ett relevant begrepp i många av de processer som våra kunder arbetar med – i allt ifrån strategisk planering till kvalitetsledning är riskanalysen en ovärderlig komponent för att stärka kvaliteten i det förebyggande arbetet.

Hur ligger ni som organisation till gällande riskhantering i era processer? Ni kan utvärdera era egna rutiner med hjälp av vår korta frågeguide nedan.

  1. Har vi tillräcklig information om riskerna kopplade till kritiska processer för att skapa en trovärdig strategi och framtidsplan?
  2. Har vi som organisation grepp om vår riskexponering på övergripande nivå, affärs- och produktionsprocessnivån och teknisk nivå och hur dessa risker relaterar till varandra?
  3. Vet vi om vi hanterar och minskar riskerna kopplade till våra strategiska mål på ett effektivt sätt?
  4. Kan vi på ett trovärdigt sätt bedöma och värdera våra risker kopplade till strategier, mål och verksamhet?
  5. Får vi tillräckligt med information för att kunna initiera rätt åtgärder för att undvika förluster kopplade till lag- och regelefterlevnad?
  6. Följer vi systematiskt KPI:er kopplade till risker för våra IT-system, processer och informationssystem?
  7. Identifierar och följer vi risker i det vardagliga arbetet, till exempel inom projekt och löpande processer?
  8. Arbetar vi med trovärdiga handlingsplaner för alla nivåer av risk i verksamheten?

Den ovanstående listan är en bra utgångspunkt för att börja arbeta systematiskt med riskhantering inom de mest centrala styrningsprocesserna.

Vill du läsa mer om riskhantering och GRC (Governance, Risk & Compliance)? Läs mer i vår guide ”Så tar ni GRC-arbetet till nästa nivå – förändringarna ert företag behöver för att öka mognadsgraden”. Du kan ladda ner den på länken nedan.

Ladda ner guiden här 

 

 

Senaste nytt från oss direkt till din inbox varje månad

Vi hjälper dig gärna!