Video

Verksamhetsplanering i Stratsys på 8 minuter

Upplever din organisation att ni har utmaningar med att göra verksamhetsplaneringen effektiv och levande i organisationen?

Genom att arbeta med verksamhetsplaneringen i Stratsys kan ni Visualisera era mål, indikatorer och aktiviteter för varje del av organisationen och skapa en tydlig koppling mellan ert operativa arbete och den politiska viljeriktningen.

På Stratsys är vi experter på att skapa struktur i verksamhetsplanen och har i över 20 år hjälpt organisationer förbättra sina styrprocesser. Våra kunder vittnar om hur de genom att arbeta med sin verksamhetsplanering i Stratsys kunnat tydliggöra målnedbrytningen i organisationen och på så sätt höjt engagemanget och motivationen hos medarbetare. 

Vi går bland annat  igenom:
  • Hur du kan tydliggöra kopplingen mellan politiska mål och ert genomförande.
  • Hur du skapar ett effektivt genomförande med rätt kompetens.
  • Hur du enkelt kan utvärdera resultat och analysera utfall.
  • Hur du kan spara tid genom automatiska rapporter.

Upptäck hur Stratsys kan göra din organisation mer effektiv

Stratsys-CTA-3D-arcs