Video

Systematiskt arbetsmiljöarbete - en fördjupad inblick i Huddinge kommun

Vi följer upp Stratsys LIVE och ger dig chansen att få en fördjupad inblick i Huddinge kommuns systematiska arbetsmiljöarbete.

Lyssna till två eldsjälar; Maria Svanberg, HR-strateg och Linda Calrin, HR-controller som brinner för att skapa en god och säker arbetsplats med fokus på engagemang och spridningseffekt.

I denna webinarvideo får du ta del av:

  • Framgångsfaktorerna – strategi och metod för ett hållbart arbetsmiljöarbete
  • Värdet – vinsterna av en tydlig arbetsprocess i kombination med ett digitalt verktyg
  • Reflektioner kring utvärderingens roll i att skapa resultat och nå målsättningar

Upptäck hur Stratsys kan göra din organisation mer effektiv

Stratsys-CTA-3D-arcs