Video

Så säkerställer ni progress på strategier - för ledningsgrupper

Genom rätt förutsättningar kan du säkerställa att ni under ledningsgruppsmöten kan fokusera på att diskutera strategiska vägval, och inte fastna i redovisning av resultat.

I den här webinarvideon får du ta del av hur du skapar rätt förutsättningar för ledningsgruppen genom att skapa processer för realtidsuppdateringar, struktur och transparens.

Du får bland annat ta del av:

  • Hur vi på Stratsys hittat ett effektivt arbetssätt för detta och några viktiga lärdomar.
  • Hur ni genom att förfina arbetssättet kring resultatredovisning kan få tid över till att diskutera vad ni ska göra framåt.
  • Hur ett digitalt stöd kan vara avgörande för progress i det arbete som sker organisationsövergripande.

Upptäck hur Stratsys kan göra din organisation mer effektiv

Stratsys-CTA-3D-arcs