Video

Vinsten med struktur i ert strategiarbete

Utifrån vanligt förekommande frågeställningar som nya användare har när de ska komma igång med sitt arbete diskuterar Erika och Emma behov och utmaningar och hur struktur i strategiarbetet skapar effektivt genomförande.

Du får med dig:

  • Ökad förståelse för vilka behov och problem som Stratsys Strategisk planering hjälper din organisation med.
  • Visning och genomgång av viktiga funktioner för att strukturera sitt Strategiarbete.
  • Några av de värden som vi och våra kunder upplever av att arbeta i ett gemensamt digitalt verktyg.

Upptäck hur Stratsys kan göra din organisation mer effektiv

Stratsys-CTA-3D-arcs