Video

Demo - Resursplanering i Stratsys

Kvalitetssäkra skolans organisation med Stratsys

I den här videon visar Helena Landén hur verktyget resursplanering kan göra era processer mer effektiva och bidra till en hållbar skolorganisation. Olika lagkrav och hålla en budget i balans är några av alla delar som en rektor och huvudman behöver förhålla sig till. Vi gör det möjligt att arbeta effektivt med processer från budget till bemanning!

  • Planera skolan mot budget och lokala behov
  • Planera efter lagkrav
  • Skapa en hållbar arbetsplats för alla

Upptäck hur Stratsys kan göra din organisation mer effektiv

Stratsys-CTA-3D-arcs