Resursplanering

Framtidssäkra skolans resurser

Låt inte bristen på planering bli ett hinder i din organisation. Med Stratsys kan du synliggöra  resurser och ekonomi för en framgångsrik skolverksamhet

BOKA DEMO

"Jag lyckades vända ett underskott på 2,2 miljoner till ett överskott på 300 000"

Stina Norén | Rektor, Skövde kommun