Skolchefens största utmaningar: tips för att få resurserna att räcka 

Bänkar i ett klassrum
Skriven av
Maria Svanberg
Lästid
2 min

Skolan står inför nya krav på budget, behörig undervisning och hållbara lärartjänster. Vad kan skolchefen göra för att hantera de nuvarande och kommande utmaningarna? Här delar Ola Johansson, verksamhetschef för grundskolan i Gävle, med sig av sina tips och erfarenheter kring planering av skolans resurser. Ola har tidigare arbetat som både förvaltningschef på utbildningsförvaltningen i Ockelbo och skolexpert på Stratsys. 

Ökade krav på budget, behörig undervisning och arbetsmiljö

 – Den största utmaningen är helt klart ekonomin, att hantera resurser på ett effektivt sätt och få budgeten att gå ihop, inleder Ola. Utöver det kämpar många skolor också med att nå kraven på behörig undervisning och skapa hållbara tjänster för lärarna.  
 
Som det ser ut nu kommer vi gå över till en ökad statlig styrning av skolan framöver. Det kommer att bli hårdare krav och kontroller på skolor framöver, då är det viktigt att kunna redovisa vad man lägger resurserna på. Behovet av verktyg som underlättar redovisning av skolans resurser, till exempel resursplanering, kommer att bli större.  

Ola
Ola Johansson, verksamhetschef för grundskolan i Gävle kommun

Idag står skolor inför lagkrav från två olika håll, det är kommunallagen om att hålla budget och från statligt håll finns kravet på behörig undervisning. Från lärarnas sida kommer kraven också att öka framöver. Lärarfacken går ihop för att bli ett starkare fackförbund vid årsskiftet, vilket kommer ställa nya krav på lärarnas arbetsmiljö.   

Ta kontroll över skolans verksamhet med resursplanering 

När Ola jobbade som skolchef i Ockelbo använde de sig av Stratsys resursplanering. Han menar att verktyget var en av de starkt bidragande orsakerna till att de fick ordning på ekonomin och planeringen av skolans resurser.   
 
– Med Stratsys resursplanering kan man snabbt få koll på den information man behöver för att redovisa hantering av resurser, förklarar Ola. Verktyget kan i detalj tala om exakt var i organisationen det saknas behörig undervisning. Det finns inget annat verktyg som riktigt fyller samma funktion.  

– Den största skillnaden efter att vi införde Stratsys var att vi fick ett systematiskt arbetssätt som vi kunde följa upp. Det blev mycket tydligt vilka resurser vi hade och vad vi behövde göra för att fördela dem rätt. Verktyget skapade både systematik och trygghet i organisationen. Som skolchef hjälpte det mig att få ökad insyn i verksamheten.  
 
Resursplaneringen säkerställde också att alla inom organisationen, till exempel rektorer, ekonomer och lärare, fick tillgång till rätt information. 

– Med hjälp av verktyget visste vi i detalj vad vi behövde när det var dags att rekrytera. Det gjorde att vi kunde vara tydligare i annonseringen och anställa behörighet som vi verkligen behövde för att fylla luckorna.  

En annan fördel med verktyget är att det är lätt att få insyn i och planera varje lärartjänst i detalj. Det är viktigt att komma ihåg att lärartjänsten omfattar mer än bara vilken klass och vilka ämnen läraren undervisar i. Tid för att vara rastvakt och planera undervisningen behöver till exempel också planeras in. I Stratsys resursplanering kan både lärare och rektorer se exakt vad som ingår i respektive lärartjänst. Det är ett kraftfullt sätt att jobba på, särskilt för rektorerna, avslutar Ola. 

Vill du veta mer om hur Stratsys kan hjälpa din skolverksamhet? Läs gärna mer om Stratsys verktyg för resursplanering här.