Resursplanering för gymnasieskolan

All resursplanering i ett och samma verktyg

Tycker du att det är svårt att få en bra överblick och effektiv planering av gymnasieskolans verksamhet? Med vårt resursplaneringsverktyg samlar du budget, timplan och bemanning på en och samma plats och delar sedan informationen med alla som behöver tillgång. Enkelt, transparent och effektivt.
resusrsplanering-gymnasieskolor

227 400 +

användare av Stratsys produkter och plattform.

200 +

system som går att integrera med Stratsys.

500 +

kunder över hela världen.

Några av våra nöjda kunder

Budget

Kartlägg kostnader

Med Stratsys resursplaneringsverktyg för gymnasiet är det enkelt att skapa en budget och säkerställa att den följs. Funktioner som tjänstefördelning och budgetprognoser ger dig en heltäckande bild av skolans ekonomi.

Effektiv budgetering

I Stratsys kan du välja att budgetera för både kalenderår och verksamhetsår.

Se olika lösningar för bemanning

Visualisera olika lösningar för bemanning och testa dig fram för att hitta det bästa alternativet.
Bemanning

Synliggör behörigheter

Verktyget kartlägger hela skolans personalstyrka. Lärarnas legitimationer, behörigheter och planerade arbetstider hämtas direkt från Skolverket. Som huvudman får du dessutom tillgång till en global personallista för hela verksamheten.

Schema och SCB-rapport

Sammanställ eller ta fram data i Stratsys för att använda till schemaläggning och SCB-rapport.

Filtreringsfunktion

Du får snabbt överblick av andelen behörig och obehörig undervisning med hjälp av filtreringsfunktionen.
Planering

Underlättar efterlevnad av skollagen

Genom att du får bättre koll på kostnader, behörigheter och legitimationer ökar dina förutsättningar att leva upp till lagkraven för gymnasieskolan. Du får också bättre möjligheter att skapa en hållbar arbetsmiljö för skolans personal. 

Tim- och poängplan

Du kan enkelt planera den pedagogiska verksamheten utifrån den lagstadgade tim- och poängplanen.

Fördela lärare

I Stratsys verktyg kan du fördela lärare efter behörighets- och legitimationskrav.

Förenklar samplanering

Stratsys underlättar samplanering av gymnasiets program och kurser genom att ha allt samlat på en plats.

Vad säger våra kunder om Stratsys?

Nulägesanalysen är en favorit för min del.

I min roll som rektor får jag enkelt en snabb överblick kring en enhets status utifrån läroplansmålen. Men det bästa med Stratsys överlag är att det har förändrat hela mitt tänk kring det systematiska kvalitetsarbetet. Den röda tråden och hur allt hänger ihop har blivit betydligt tydligare.
Tobias Winterliv
Rektor, Lillhagen rektorsområde Gävle
stratsys-swoosh-cta-banner

Börja din resa med Stratsys redan idag

Vill du veta hur våra digitala verktyg kan hjälpa just din verksamhet? Låt en av våra experter skräddarsy en demo efter dina behov.