Resursplanering för gymnasieskolan

All resursplanering i ett och samma verktyg

Tycker du att det är svårt att få en bra överblick och effektiv planering av gymnasieskolans verksamhet? Med vårt resursplaneringsverktyg samlar du budget, timplan och bemanning på en och samma plats och kommunicerar sedan informationen med alla som behöver tillgång. Med den överlägsna styrkan att man kan arbeta från huvudmannanivå ut till enhetsnivå, genom olika roller och funktioner. Enkelt, transparent och effektivt.

resusrsplanering-gymnasieskolor
haparanda-stad-logo
Habo-logo-1

Budget

Kartlägg kostnader

Med Stratsys resursplaneringsverktyg för gymnasiet är det enkelt att budgetera sin verksamhet och säkerställa att den följs. Funktioner som tjänstefördelning och prognoser för hållbarhet ger dig en heltäckande bild av skolans möjligheter att klara sin ekonomi. På programnivå, skolnivå eller huvudmannanivå.

Effektiv budgetering

I Stratsys planerar du verksamhetens ekonomi med direkt genomslag för den pedagogiska organisationens hållbarhet. På så vis vävs budgetår och verksamhetsår samman.​

Se olika lösningar för bemanning

Visualisera olika lösningar för bemanning och testa dig fram för att hitta det bästa alternativet innan du arbetar med skarp data i person-, ekonomi- och elevsystem.

Resursplanering gymnasiet

Bemanning

Synliggör behörigheter

Verktyget kartlägger hela skolans personalstyrka. Lärarnas legitimationer, behörigheter hämtas direkt från skolverket och den planerade tjänsten för läraren synliggörs och kommuniceras enkelt innan schemaläggning startar. Som huvudman får du dessutom tillgång till en global personallista för hela verksamheten med god överblick kring eventuell lärarbrist.

Schema och SCB-rapport

Sammanställ eller ta fram data i Stratsys för att använda som underlag till schemaläggning och SCB-rapport.

Filtreringsfunktion

Du får snabbt överblick av andelen behörig och obehörig undervisning med hjälp av filtreringsfunktionen.

Resursplanering gymnasiet

Planering

Kvalitetssäkra skollagens krav kring undervisning och behörighet

Genom att du får bättre koll på kostnader, behörigheter och legitimationer ökar dina förutsättningar att leva upp till lagkraven för gymnasieskolan. Du får också bättre möjligheter att skapa en hållbar arbetsmiljö för skolans personal. 

Tim- och poängplan

Snabb, kvalitetssäkrad och visuell yta för att planera pedagogiska verksamheten utifrån den lagstadgade tim- och poängplanen, för alla kurser och program som du valt.

Fördela lärare med kvalitet

Fördela lärare efter behörighets- och legitimationskrav. Har du brist inom ett ämne kan du enkelt få syn på vilken skola som kan låna ut en lärare till din verksamhet. Allt är samlat och kvalitetssäkrar verksamheten även vid hög personalomsättning

Förenklar samplanering

Underlätta samplanering av gymnasiets alla skolor, program och kurser genom att ha allt samlat på en plats. Den globala personalhanteringen och överblicken hjälper till att säkerställa rätt person på rätt funktion.

Resursplanering för gymnasieskolor

Siffror vi är stolta över

250 000+

användare av Stratsys produkter och plattform.

500+

kunder inom privat och offentlig sektor

40+

system som går att integrera med Stratsys

Ta första steget mot ett effektivare arbetssätt

Boka en demo där du kan ställa frågor och få en djupare inblick i produkten. Dessutom får du chansen att höra mer om hur vi hjälpt andra organisationer med liknande utmaningar.

Stratsys-CTA-3D-arcs