Resursplanering Grundskola

Så kvalitetssäkrar du grundskolans organisation

Med Stratsys resursplaneringsverktyg för grundskolan kan du samla din budget, bemanning och planering på samma ställe. Det blir enklare att kommunicera skolans behov, göra rätt prioriteringar och kvalitetssäkra elevernas rätt till undervisning enligt timplanen.

Group 4534 (1)

227 400 +

användare av Stratsys produkter och plattform.

200 +

system som går att integrera med Stratsys.

500 +

kunder över hela världen.

Några av våra nöjda kunder

Budget

Få koll på skolans kostnader

I verktyget får du en tydlig bild av hur mycket olika delar av din verksamhet kostar. Med tjänstefördelning och budget i samma verktyg kan du planera skolans pedagogiska organisation utifrån de ekonomiska förutsättningarna.

Verksamhetsår och kalenderår

Med Stratsys resursplanering kan du budgetera din personal för både verksamhetsår och kalenderår.

Simulera lösningar för bemanning

Du kan simulera olika bemanningslösningar för att se vad krävs för att budgeten ska gå ihop.
Bemanning

Rätt lärare på rätt plats

I verktyget får du tillgång till information som hämtas direkt från Skolverket databas. Du får alltså snabbt koll på lärares behörigheter, legitimationer och planerade arbetstid.

Filtreringsfunktion

Stratsys filtreringsfunktion hjälper dig att identifiera ämnesbehörigheter inom hela skolorganisationen.

Schema och SCB-rapport

Informationen från verktyget kan användas som underlag för både schema och SCB-rapport.

Statusrapport

Du får en statusrapport på hur stor del av undervisningen som är behörig. Det gör det enkelt att identifiera skolans behov och vidta åtgärder.
Planering

Lätt att följa lagen

Verktyget ger dig en helhetsbild över budget, behörigheter, legitimationer och schema. Det ger dig goda förutsättningar att leva upp till skolans lagkrav.

Tydlig översikt

Du kan säkerställa att eleverna får sin garanterade undervisningstid utan att det får en negativ inverkan på lärarnas arbetsmiljö.

Samla information

Ha all information om din skolverksamhet samlad. Du delar den enkelt med berörda parter och har en tydlig kommunikationsväg.

Fördela lärare

Du kan enkelt fördela lärare efter behörighets- och legitimationskrav. Räkna ut ditt tjänstebehov direkt i vår kalkylator.

Vad säger våra kunder om Stratsys?

Ökad likvärdighet när Gävles utbildningssektor använder Stratsys

Nu har vi fått ett system som är enkelt och hanterbart för mig som rektor, jag kan lätt fördela resurser inom mitt område och se hur personaltätt det är på respektive enhet. Lärarlegitimationer hämtas upp direkt från Skolverket, vilket också underlättar arbetet.
Tobias Winterliv
Rektor, Lillhagen rektorsområde i Gävle
Stratsys Kalkylator

Testa Stratsys kalkylator

Ta reda på din verksamhets tjänstebehov. Sedan kan du enklare planera skolans pedagogiska organisation och få koll på budget, bemanning och planering.

Börja din resa med Stratsys redan idag

Vill du veta hur våra digitala verktyg kan hjälpa just din verksamhet? Låt en av våra experter skräddarsy en demo efter dina behov.