Resursplanering grundskola

Så kvalitetssäkrar du grundskolans organisation

Med Stratsys resursplaneringsverktyg för grundskolan kan du samla din budget, bemanning och planering på samma ställe. Det blir enklare att kommunicera skolans behov, göra rätt prioriteringar och kvalitetssäkra elevernas rätt till undervisning enligt timplanen.

Group 4534 (1)
goteborgs-stad-logo-1
solna-stad-logo
Ockelbo_logo_grankvistskura_liggande_webb
Halmstad-logo
Bollnas_kommun_logo

Budget

Få koll på skolans kostnader

I verktyget får du en tydlig bild av hur mycket olika delar av din verksamhet kostar. Med tjänstefördelning och budget i samma verktyg kan du planera skolans pedagogiska organisation utifrån de ekonomiska förutsättningarna.

Verksamhetsår och kalenderår

Med Stratsys resursplanering kan du budgetera din personal för både verksamhetsår och kalenderår.

Simulera lösningar för bemanning

Du kan simulera olika bemanningslösningar för att se vad krävs för att budgeten ska gå ihop.

resursplanering - budget i balans

Bemanning

Rätt lärare på rätt plats

I verktyget får du tillgång till information som hämtas direkt från Skolverket databas. Du får alltså snabbt koll på lärares behörigheter, legitimationer och planerade arbetstid.

Filtreringsfunktion

Stratsys filtreringsfunktion hjälper dig att identifiera ämnesbehörigheter inom hela skolorganisationen.

Schema och SCB-rapport

Informationen från verktyget kan användas som underlag för både schema och SCB-rapport.

Statusrapport

Du får en statusrapport på hur stor del av undervisningen som är behörig. Det gör det enkelt att identifiera skolans behov och vidta åtgärder.

resursplanering grundskola bemanning

Planering

Lätt att följa lagen

Verktyget ger dig en helhetsbild över budget, behörigheter, legitimationer och schema. Det ger dig goda förutsättningar att leva upp till skolans lagkrav.

Tydlig översikt

Du kan säkerställa att eleverna får sin garanterade undervisningstid utan att det får en negativ inverkan på lärarnas arbetsmiljö.

Samla information

Ha all information om din skolverksamhet samlad. Du delar den enkelt med berörda parter och har en tydlig kommunikationsväg.

Fördela lärare

Du kan enkelt fördela lärare efter behörighets- och legitimationskrav. Räkna ut ditt tjänstebehov direkt i vår kalkylator.

Resursplanering grundskola

Siffror vi är stolta över

250 000+

användare av Stratsys produkter och plattform.

500+

kunder inom privat och offentlig sektor

40+

system som går att integrera med Stratsys

Ta första steget mot ett effektivare arbetssätt

Boka en demo där du kan ställa frågor och få en djupare inblick i produkten. Dessutom får du chansen att höra mer om hur vi hjälpt andra organisationer med liknande utmaningar.

Stratsys-CTA-3D-arcs