Stratsys Plattform

Integrationer & API

Få ut hela potentialen av Stratsys. Skapa enkelt integrationer mot andra system
och digitala tjänster med Stratsys integrationslösningar.

Boka demo

Integrationslösningar

Koppla ihop de system som ni använder varje dag med
Stratsys och ta era system till nästa nivå.
Homepage (1)
Webbpublicering av rapporter

Publicera utvalda rapporter från Stratsys direkt på er webbplats. Nå ut till fler och gör era rapporter lättare att ta till sig, både internt och externt, med interaktiv funktionalitet.  

→ Läs mer om webbpublicering av rapporter

Nå ut till fler
Låt fler ta del av innehållet i de rapporter er organisation producerar, både internt och publikt

Lättillgängligt
De interaktiva rapporterna är betydligt enklare att ta till sig än en platt PDF

Tidsbesparing
Slipp manuell handpåläggning vid publicering av rapporter genom direkt synkronisering till Stratsys

SSO_9a92b249-0fb3-4bbe-ad07-56015f9768db
Single Sign-On (SSO) 

Single Sign-On (SSO) ger dig möjlighet till sömlös inloggning i flera olika system samtidigt. Skapa enkelt ett säkert gemensamt inlogg för alla era system och Stratsys produkter så att användare aldrig behöver slösa tid på att leta efter rätt lösenord igen.

Bättre användarupplevelse
Automatisk inloggning samtidigt som inga inloggningsuppgifter sparas

Sparar tid
Både för användare och administratörer

Ökad säkerhet
Alla inloggningsuppgifter sköts centralt och minskar risken för borttappade lösenord och intrång.  

AD_1cc30ac6-4c3e-4e61-8786-ac1a5c782acb
AD-Synkronisering 

AD-synkronisering är en integrerad användarhantering som göra så att dina användare automatiskt överförs från er databas eller katalogtjänst. På så sätt får du full kontroll över vilka behörigheter som en användare har. 

Sparar tid för administratörer
Användare behöver inte administreras manuellt i Stratsys

Enkel användarhantering
Om en användare slutar inaktiveras denna automatiskt i Stratsys

Realtidsuppdatering av användare
Användarinformationen är alltid uppdaterad efter databas eller katalogtjänst

Database_a0b1178f-4e9a-4f30-b0af-bef7230daeea
Nyckeltalsadapter

Nyckeltalsadaptern gör det möjligt för din organisation att automatisera dataöverföring från externa system till Stratsys. Den vanligaste data som förs över till Stratsys är utfallsdata från nyckeltal och ekonomisiffror. 

Kvalité i analysen
Siffror läses in automatiskt och kvalitetssäkras

Tidsbesparing och minskad risk för fel
Användarna behöver inte skriva in data manuellt 

Ökad användarvänlighet
Vid uppföljning finns korrekt data redan inrapporterat

Project_202672a4-e3de-4c32-a9bb-5cfd17dbaa5f
Tabelladapter

Tabelladaptern ger dig möjlighet att automatiskt överföra tabelldata till rapporter i Stratsys. Tabellerna kan enkelt väljas in direkt i Stratsys gränssnitt och uppdateras i realtid.

Tidsbesparing
Användaren behöver inte skriva in data manuellt i olika tabeller

Minskad risk för fel
Tabellen läses in från externt system och kan inte ändras i Stratsys

Uppdaterad data
Det senaste värdet som finns i ditt system visas i realtid i Stratsys tabeller

Database_a0b1178f-4e9a-4f30-b0af-bef7230daeea
Kolada-adapter

Kolada-adaptern gör det möjligt för er att automatiskt hämta nyckeltal från Kolada till Stratsys. Adaptern möjliggör också automatisk inhämtning av jämförelsevärden så att kommuner och regioner kan jämföra sig mot andra. 

Transparens
Ger en tydlig bild över hur kommunen/regionen ligger till i förhållande till andra kommuner/regioner

Tidsbesparing och minskad risk för fel
Automatisk uppdatering av nyckeltal

Uppdaterad data
När det finns ny information i Kolada uppdateras nyckeltalen automatiskt i Stratsys

Medborgarportal_723ee66e-5680-4e82-98d4-2c31160dba03-1
Dynamisk tredjepartsinbäddning

Jobba direkt i vyer och gadgets från externa system inne i Stratsys. Med dynamisk tredjepartsinbäddning kan ni bädda in innehåll från andra BI-system i Stratsys.

Bättre analysunderlag
Få in mer information från olika system i Stratsys

Ökad användarvänlighet
Användaren behöver inte logga in i olika system för att hitta underlag för analys

Relevant information
Användare ser endast den information de har behörighet till i de externa systemen

timeline
2c8 Processkartläggning

Processkartläggningen är en brygga mellan de grafiska modellerna från 2c8 till det operativa arbetet i Stratsys. Processer kan publiceras från 2c8 och fyller automatiskt planeringsvyn i Stratsys.

Tydlighet
Få en tydlig översikt över verksamhetens processer

Ökad funktionalitet
Se det bästa av båda systemen

Ökad användarvänlighet
Enkelt att navigera mellan systemen

Våra integrationspartners