Integrationer & API

Integrationer som förenklar ditt arbetsliv

Har ni massa data spridda över olika system? Ingen fara, vi har lösningen. Våra integrationstjänster hjälper dig att snabbt och kostnadseffektivt skapa smidiga integrationer mot era andra system.

Kontakta oss

Nyckeltalsadapter

strategic-planning
Spara tid och energi samtidigt som du skapar värde för hela organisationen. Med vår Nyckeltalsadapter hamnar data från externa system automatiskt på rätt plats i Stratsys. Det frigör tid för analys och uppföljning i hela organisationen, vilket i sin tur skapar nöjdare medarbetare. Vi hjälper dig att komma igång med att läsa in nyckeltal för att förbättra ert analysunderlag i Stratsys.

Tabelladapter

strategic-planning
En stor andel av tiden vid uppföljning läggs på att användare letar, kopierar och flyttar tabelldata mellan olika system. Skippa manuellt arbete och låt istället vår tabelladapter göra jobbet. Den är busenkel att administrera och med ett fåtal knapptryckningar lägger du till en ny tabell i din rapport. Dessutom uppdateras all data i realtid så att alla användare arbetar med rätt siffror.

Gränssnittsintegration

strategic-planning
Gör det enkelt för användare att hitta relevant underlag från andra system direkt i Stratsys. Vår gränssnittsintegration låter er bädda in era externa system i Stratsys dashboards, som hela vyer eller som underlag kopplat mot enskilda nyckeltal. Ni kan även jobba direkt från Stratsys mot det externa systemet,  uppdatera en personalbudget eller se en analys från ert beslutstöd. 

Våra integrationspartners

Fler smarta integrationer

Här hittar du ännu fler smarta lösningar som kan underlätta ditt arbetsliv.

SSO

Förenkla för användarna genom att automatisera inloggningen. Med SSO kan användaren börja arbeta i Stratsys med endast ett klick.

AD

Koppla er katalogtjänst till Stratsys för att hantera användare och behörighet. Underlättar för administratörer och förenklar efterlevnad av GDPR.

Måttkolumnsadapter

Vill ni kombinera befintliga mått i Stratsys med data ifrån andra system? Med minimal administration gör måttkolumnsadaptern jobbet både snabbt och enkelt.

Intranätsadapter

Vill ni kommunicera innehåll till övriga medarbetare? Vår lösning gör det enkelt att visa innehåll från Stratsys direkt på ert intranät. Uppdatering sker i realtid.

Kolada

Varför skapa och uppdatera data som redan finns? Hämta automatiskt in nyckeltalsdata från Kolada med vår plug and play lösning.

Processkartläggning 2c8

Levandegör era processkartor genom att integrera dem från 2c8 till Stratsys. Inget dubbelarbete och användaren kan sömlöst navigera mellan systemen.

Årshjul

Publicera era aktiviteter under verksamhetsåret på ert intranät, för hela eller delar av er organisation. Användaren navigerar direkt via det interaktiva årshjulet till rätt plats i Stratsys.

Webbtjänster & API

Tycker ni något fattas? Skapa era egna integrationstjänster med plattformens väl utvecklade API. All kommunikation sker säkert genom kryptering och autentisering.