Webbpublicering av rapporter

Låt fler ta del av innehållet i era rapporter. Nå ut till fler med publicering direkt på webbplatsen och gör era rapporter lättare att ta till sig, både internt och externt, med interaktiv funktionalitet.

hallbarhetsredovisning-rapport

Öka transparensen

Med Stratsys webbpublicering blir det lika enkelt att dela era rapporter som att skriva ett mejl. Du publicerar enkelt er rapport med ett knapptryck direkt från Stratsys. Rapporten blir interaktiv och du har möjlighet att anpassa design efter hemsida.

webbpublicering-av-rapporter

Nå ut till fler

Låt fler ta del av innehållet i de rapporter er organisation producerar.

Lättillgängligt

De interaktiva rapporterna är betydligt enklare att ta till sig än en platt PDF.

Tidsbesparing

Slipp manuell handpåläggning vid publicering av rapporter genom direkt synkronisering till Stratsys.

Exempel på webbpublicerad rapport

Se hur du kan navigera i en rapport när den är publicerad på webben. Hoppa mellan avsnitt, hitta det du vill ha direkt och sök efter intressant underlag.

Några fler exempel på rapporter att publicera

 • Årsredovisning
 • Verksamhetsberättelse
 • Kvalitetsberättelse
 • Internkontrollplan
 • Arbetsmiljörapport
 • Regional utvecklingsplan
 • Miljörapport
 • Hållbarhetsredovisning
 • Patientsäkerhetsberättelse

Demo - Webbpublicering av rapporter

Med vår nya tjänst Webbpublicering av rapporter gör vi det smidigt och enkelt för dig som använder Stratsys att publicera rapporter på din hemsida eller intranät. I den här demofilmen visar vår CTO Anders Klintelius hur du på ett enkelt sätt kan publicera rapporter från Stratsys på din webbplats.

I demofilmen får du ta del av:

 • Hur du kommer igång med Webbpublicering av rapporter
 • Hur arbetet i Stratsys kan se ut
 • Att du med Webbpublicering av rapporter på ett enkelt sätt kan nå ut till fler

Upptäck hur Stratsys kan göra din organisation mer effektiv

Stratsys-CTA-3D-arcs