STRATSYS-PLATTFORMEN

Integrasjoner og API

Realiser selskapets fulle potensial med Stratsys. Opprett enkelt integrasjoner opp mot andre systemer og digitale tjenester med Stratsys’ integrasjonsløsninger.

BESTILL EN DEMO

Integrasjon

Brukeradministrasjon

Enkel, sømløs og sikker pålogging for alle brukerne dine, samt full kontroll over hvilke tillatelser de har.

Les mer STÄNG
Single-Sign-On (SSO)

Single Sign-On (SSO) gir deg mulighet til sømløs pålogging i flere ulike systemer samtidig. Opprett enkelt en sikker og felles pålogging for alle systemer og Stratsys-produkter, slik at brukerne aldri mer trenger å kaste bort tid på å lete etter riktig passord.

Bedre brukeropplevelse
Automatisk pålogging samtidig som ingen påloggingsinformasjon lagres.

Sparer tid
Både for brukere og administratorer.

Økt sikkerhet
Alle innloggingsopplysninger administreres sentralt, det reduserer risikoen for tapte passord og inntrenging.

Brukersynkronisering
*INGÅR I ENTERPRISE

AD-synkronisering är en integrerad användarhantering som göra så att dina användare automatiskt överförs från er databas eller katalogtjänst. På så sätt får du full kontroll över vilka behörigheter som en användare har.

Sparer tid for administratorer
Brukere trenger ikke å administreres manuelt i Stratsys.

Enkel brukeradministrasjon
Hvis en bruker slutter, deaktiveres denne automatisk i Stratsys.

Sanntidsoppdatering av brukere.
Brukerinformasjonen er alltid oppdatert etter database- eller katalogtjeneste.

Integrasjon

Datainnhenting

Hent inn data fra andre systemer og vis dem i Stratsys for å redusere dobbeltarbeid og bruke tiden på de riktige tingene.

Les mer STÄNG
Adapter for nøkkelforhold
*INGÅR I ENTERPRISE

Nøkkeltalladapteren gjør det mulig for organisasjonen din å automatisere dataoverføring fra eksterne systemer til Stratsys. De vanligste dataene som overføres til Stratsys er utfallsdata fra nøkkeltall og økonomiske tall.

Kvalitet i analysen
Tall lastes inn automatisk og kvalitetssikres

Tidsbesparelse og redusert risiko for feil
Brukere trenger ikke å legge inn data manuelt

Økt brukervennlighet
Ved oppfølgingen er riktige data allerede rapportert

Bordadapter

Tabelladapteren lar deg automatisk overføre tabelldata til rapporter i Stratsys. Tabellene kan enkelt velges direkte i Stratsys grensesnitt og oppdateres i sanntid.

Tidssparende
Brukeren trenger ikke å legge inn data manuelt i forskjellige tabeller

Redusert risiko for feil
Tabellen er lastet fra et eksternt system og kan ikke endres i Stratsys

Oppdaterte data
Den siste verdien i systemet ditt vises i sanntid i Stratsys-tabeller

Kolada adapter

Kolada-adapteren lar deg laste ned nøkkeltall automatisk fra Kolada til Stratsys. Adapteren muliggjør også automatisk henting av komparative verdier slik at kommuner og regioner kan sammenligne seg med andre.

Åpenhet
Gir et klart bilde av hvordan kommunen / regionen er i forhold til andre kommuner / regioner

Tidsbesparelse og redusert risiko for feil
Automatisk oppdatering av nøkkeltall

Oppdaterte data
Når det er ny informasjon i Kolada, blir nøkkeltallene automatisk oppdatert i Stratsys

Integrasjon

Visualisering

Vis sider fra andre systemer inne i Stratsys for å samle alt på ett sted og sette det i sammenheng, eller vis informasjon fra Stratsys på nettet.

Les mer STÄNG
Dynamisk tredjepartsinnbygging
*INGÅR I ENTERPRISE

Jobb direkte i visninger og miniprogrammer fra eksterne systemer i Stratsys. Med dynamisk tredjepartsinnbygging kan du bygge inn innhold fra andre BI-systemer i Stratsys.

Bedre analyseunderlag
Få inn mer informasjon fra ulike systemer i Stratsys

Økt brukervennlighet
Brukeren trenger ikke å logge på forskjellige systemer for å finne underlag for analyse

Relevant informasjon
Brukerne ser bare den informasjonen de har autorisasjon til i de eksterne systemene

2c8-prosesskartlegging

Prosesskartleggingen er en bro mellom de grafiske modellene fra 2c8 til det operative arbeidet i Stratsys. Prosesser kan publiseres fra 2c8 og fyller automatisk planleggingsvisningen i Stratsys.

Tydelighet
Få en tydelig oversikt over bedriftens prosesser

Økt funksjonalitet
Se det beste fra begge systemene

Økt brukervennlighet
Enkelt å navigere mellom systemene

Webpublisering av rapporter

Publiser utvalgte rapporter fra Stratsys direkte på nettstedet ditt. Nå ut til flere og gjør rapportene deres enklere å ta til seg, både internt og eksternt med interaktiv funksjonalitet.

Nå ut til flere
La flere få ta del av innholdet i rapportene organisasjonen produserer, både internt og offentlig

Lett tilgjengelig
De interaktive rapportene er betydelig enklere å ta til seg en platt PDF-fil

Tidsbesparelse
Unngå manuelt arbeid ved publisering av rapporter gjennom direkte synkronisering til Stratsys

Borgerportal

Oppnå økt åpenhet og transparens i kommunen gjennom å presentere data og informasjon til innbyggerne på kommunens nettsted.

Sammenligningstjeneste
Sammenlign nettsteder for kommunale tjenester

Nøkkeltallpublisering
Se resultater knyttet til sentrale resultatindikatorer og sammenlign med andre kommuner

Publiser rapporter på nettet
Publiser valgte rapporter på nettstedet ditt

Våre integrasjonspartnere