Integrasjoner og API

Realiser selskapets fulle potensial med Stratsys. Opprett enkelt integrasjoner opp mot andre systemer og digitale tjenester med Stratsys’ integrasjonsløsninger.

Brukeradministrasjon

Enkel, sømløs og sikker pålogging for alle brukerne dine, samt full kontroll over hvilke tillatelser de har.

Stratsys_Göteborg_2022-59 (2)

Single-Sign-On (SSO)

Single Sign-On (SSO) gir deg mulighet til sømløs pålogging i flere ulike systemer samtidig. Opprett enkelt en sikker og felles pålogging for alle systemer og Stratsys-produkter, slik at brukerne aldri mer trenger å kaste bort tid på å lete etter riktig passord.

 • Automatisk pålogging samtidig som ingen påloggingsinformasjon lagres.
 • Både for brukere og administratorer.
 • Alle innloggingsopplysninger administreres sentralt, det reduserer risikoen for tapte passord og inntrenging.

Brukersynkronisering

*Ingår i Enterprise. AD-synkronisering er en integrert brukeradministrasjon som sikrer at brukerne dine automatisk overføres fra databasen eller katalogtjenesten. På denne måten får du full kontroll over hvilke tillatelser en bruker har.

 • Brukere trenger ikke å administreres manuelt i Stratsys.
 • Hvis en bruker slutter, deaktiveres denne automatisk i Stratsys.
 • Brukerinformasjonen er alltid oppdatert etter database- eller katalogtjeneste.

Datainnhenting

Hent inn data fra andre systemer og vis dem i Stratsys for å redusere dobbeltarbeid og bruke tiden på de riktige tingene.

Stratsys_Göteborg_2022-49

Adapter for nøkkeltall

*Ingår i Enterprise. Nøkkeltalladapteren gjør det mulig for organisasjonen din å automatisere dataoverføring fra eksterne systemer til Stratsys. De vanligste dataene som overføres til Stratsys er utfallsdata fra nøkkeltall og økonomiske tall.
 
 • Tall lastes inn automatisk og kvalitetssikres.
 • Brukere trenger ikke å legge inn data manuelt.
 • Ved oppfølgingen er riktige data allerede rapportert.

Tabellintegrasjon

Tabelladapteren lar deg automatisk overføre tabelldata til rapporter i Stratsys. Tabellene kan enkelt velges direkte i Stratsys grensesnitt og oppdateres i sanntid.

 • Brukeren trenger ikke å legge inn data manuelt i forskjellige tabeller.
 • Tabellen er lastet fra et eksternt system og kan ikke endres i Stratsys.
 • Den siste verdien i systemet ditt vises i sanntid i Stratsys-tabeller.

KOSTRA adapter

Kolada-adapteren lar deg laste ned nøkkeltall automatisk fra Kolada til Stratsys. Adapteren muliggjør også automatisk henting av komparative verdier slik at kommuner og regioner kan sammenligne seg med andre.
 • Gir et klart bilde av hvordan kommunen / regionen er i forhold til andre kommuner / regioner.
 • Automatisk oppdatering av nøkkeltall.
 • Når det er ny informasjon i Kolada, blir nøkkeltallene automatisk oppdatert i Stratsys.

Visualisering

Vis sider fra andre systemer inne i Stratsys for å samle alt på ett sted og sette det i sammenheng, eller vis informasjon fra Stratsys på nettet.

RYM in ipad

Dynamisk tredjepartsinnbygging

*Ingår i Enterprise. Jobb direkte i visninger og miniprogrammer fra eksterne systemer i Stratsys. Med dynamisk tredjepartsinnbygging kan du bygge inn innhold fra andre BI-systemer i Stratsys.

 • Få inn mer informasjon fra ulike systemer i Stratsys.
 • Brukeren trenger ikke å logge på forskjellige systemer for å finne underlag for analyse.
 • Brukerne ser bare den informasjonen de har autorisasjon til i de eksterne systemene.

2c8-prosesskartlegging

Prosesskartleggingen er en bro mellom de grafiske modellene fra 2c8 til det operative arbeidet i Stratsys. Prosesser kan publiseres fra 2c8 og fyller automatisk planleggingsvisningen i Stratsys.

 • Få en tydelig oversikt over bedriftens prosesser.
 • Se det beste fra begge systemene.
 • Enkelt å navigere mellom systemene.
 

Utviklerportal

Med Stratsys Utviklerportal har du full kontroll på integrasjonene dine til og fra Stratsys. Oppdater og hent data fra Stratsys gjennom våre API-er, som utvikler seg kontinuerlig i forhold til våre kunders behov. Dere kan for eksempel oppdatere og hente verdier for KPI-ene eller administrere brukere.

Vi forteller deg gjerne mer

Vil du vite hvordan Stratsys verktøy kan hjelpe din virksomhet? La en av våre eksperter skreddersy en demo etter dine behov.

Stratsys-CTA-3D-arcs