Skydda känslig information med hjälp av Stratsys

Klassning av informationstillgångar är en viktig del av en organisations informationssäkerhetsstrategi. Det hjälper er att rikta säkerhetsåtgärderna där de behövs mest och minimera risker för exempelvis obehörig åtkomst eller dataläckor. Upptäck hur Stratsys kan hjälpa er i arbetet.

klassning-i-stratsys (1)

Stärk er informationssäkerhet

Använd Stratsys för att lättare dokumentera, överblicka och skydda era informationstillgångar.

Arbeta systematiskt och enhetligt

Få stöd för ett enhetligt arbetssätt och struktur i era processer och minimera risken för incidenter och förluster av information samtidigt som de bygger förtroende och följer lagliga och regulatoriska krav.

Kommunicera effektivt

Säkerställ att rätt information når rätt person vid rätt tidpunkt genom ett enkelt sätt att kommunicera på alla nivåer, och inom alla dimensioner av organisationen.

Identifiera era kritiska informationstillgångar

  • Kartlägg era informationsmängder, processer och system i Stratsys för att få en tydlig bild av ert informationslandskap.
  • Identifiera vilken typ av information som hanteras och var den finns lagrad.
  • Utvärdera vilken information som är mest kritisk för att stödja verksamheten.
inventory

Genomför informationsklassificering

  • Klassificera informationen baserat på dess kritikalitet och känslighetsnivå för att underlätta prioritering av säkerhetsåtgärder och resurser.
  • Fastställ vilka tillgångar som kräver extra skydd baserat på deras klassificering.
  • Rikta era insatser mot att skydda kritiska tillgångar och information i enlighet med lagkrav och regleringar.
classify-information-2

Identifiera och hantera gapen

  • Identifiera och hantera bristerna för det nuvarande tillståndet och de krav som åligger den specifika tillgången.
  • Säkerställ att de mest kritiska gapen åtgärdas och prioriteras rätt.
  • Genomför en riskbedömning för att se vilka gap som innebär störst risk för organisationen.
  • Tidssätt åtgärderna och fördela ansvaret för att se till att de utförs.
clasify-risks

Funktioner som ger framgång i informationssäkerhetsarbetet

Kontinuerlig riskuppföljning

Arbeta kontinuerligt med att identifiera, analysera och hantera risker och anpassa era säkerhetsåtgärder efter rådande omständigheter. 

AI-genererade förslag

Få AI-genererade förslag på åtgärder för att bättre kunna hantera risker, samt motiveringar kring varför dessa åtgärder kommer hjälpa er nå önskad effekt.

Ansvarsfördelning

Genom att skapa och fördela ansvar för varje risk och åtgärd säkerställer ni att det alltid finns en ansvarig person så att inget faller mellan stolarna.

Audit trail

Följ historiken för varje risk för att enkelt spåra hur den utvecklats och förändrats över tid – och få koll på exakt vem som ändrat vad och när.

GANTT-schema

Samla era aktiviteter i ett GANTT-schema och få en tydlig bild över era åtgärder.

Utforska produkten Informationssäkerhet & dataskydd

Med Stratsys kan ni driva ett systematiskt och proaktivt arbete kring informationssäkerhet och dataskydd, med utgångspunkt i ledande standarder, där hela organisationen samverkar för att skydda er information.

information-security-2
background-3d-blobs-stratsys (1)

Upptäck ett smartare sätt att arbeta med informationssäkerhet och dataskydd

Stratsys-CTA-3D-arcs