Plattformsuppdateringar - Mars 2024

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Plattformsuppdateringar - Mars 2024</span>
Skriven av
Josefine Lindskog
Lästid
3 min

Här kan du läsa om den senaste månadens funktioner och förbättringar i Stratsys plattform och hur de kan hjälpa er att förbättra ert arbete och få ut ännu mer värde.

Nya funktioner

Enklare och säkrare inloggning med kod

Nu finns möjligheten att aktivera inloggning via e-postkod istället för lösenord. Inloggningssättet innebär en smidigare och säkrare inloggningsprocess där användare inte behöver komma ihåg sitt lösenord. Inloggning via engångskod fungerar som ett alternativ för exempelvis användare som inte kan logga in med SSO. 

Frame 8052

Funktionen aktiveras för hela organisationen, vilket är rekommenderat. Du hittar mer information i vår manual om hur inloggning via e-postkod fungerar.

Mindre förbättringar

Förbättring av dokumentlänkar på objekt

Vi har förbättrat funktionen dokumentlänkar för olika typer av objekt i syfte att göra underlaget mer relevant för olika typer av användare. När du länkar till ett dokument som finns på exempelvis en sharepoint-sajt går det nu att välja vilka delar av organisationen som ska ta del av länken. 
image 184
Användare längre ut kan även lägga till egna länkar som är relevanta för sin verksamhet och fördela  ut vidare till sin del av organisationen. Du hittar mer information om funktionen och förbättringarna i manualen.

Möjlighet att nå samtliga historiska databaser

Nu är det möjligt att komma åt samtliga historiska databaser som ni har åtkomst till* via arkivlådan, vilket möjliggör förbättrad översikt och underlättar åtkomst till arkiverad information. Tidigare visade arkivlådan endast två stycken historiska databaser.

image 177

* Hur många historiska databaser ni har rätt till styrs via ert avtal​, standard är 2 st.

Nya vyn och nya objektfönstret

Den här utvecklingen ingår i produktlicens.

I somras lanserades en helt ny vy och ett nytt fönster för att skapa och ändra objektinformation. Här kommunicerar vi de större nyheter och förbättringar som löpande tillkommer för båda funktionerna. 

Funktionerna finns tillgängliga i samtliga produkter. Kontakta er kontaktperson på Stratsys för att komma igång!

Förbättringar i nya fönstret för måttinställningar

Utvecklingen av objektfönstret fortsätter och därigenom även av tillhörande inställningar för mått i plattformen. På sikt kommer fönstret stödja samtliga viktiga inställningar för att skapa och ändra KPI:er eller risker. Denna månad har följande nyheter i fönstret nu släppts:

  • Ändra utvalda grundinställningar för en måttdatakolumn
  • Ändra ordning på måttdatakolumner
  • Bättre översikt över generella måttinställningar såsom färg-, trend och diagraminställningar

Frame 8053 (1)

Möjlighet att se fler detaljer för en enskild risk

Nu är det möjligt att fler detaljer kring en enskild risk direkt i matrisen. Syftet är att förbättra analys- och prioriteringsstödet framför allt för de användare som arbetar med en mindre mängd risker. Utöver riskens nummer i matrisen går det även att se riskens trend och senaste bedömning.

  • Översikt över enskilda risker direkt i matrisen
  • Enklare prioritering och analys med information om riskens unika ID, trend, nuvarande bedömning och föregående bedömnings värde

image 176

Vid nio eller färre risker i varje cell visas per automatik varje enskild risks matrisnummer, annars visas den totala mängden risker.

I manualen kan du läsa mer om den nya matrisen.

Möjlighet att filtrera på "Kopplingsfokus"

Nu är det möjligt att filtrera på "Kopplingsfokus" (tidigare "En nod måste finnas på varje gren") i den nya vyns gränssnitt. Tidigare har filtret endast kunnat användas som standardfilter.

image 178

Filtret är mycket användbart för att skapa fokus och minska redundant information genom att endast visualisera kopplingskedjor som innehåller en viss objekttyp, exempelvis att, genom att välja "delprocess", endast visa information som har en delprocess kopplad till sig.

Utökad stöd för visualisering av statusfördelning

Nu går det att skapa översikt i vyn över statusfördelning även för så kallade textobjekt samt måttobjekt där manuell färg används. Tidigare har översiktselementet som visar fördelning endast varit möjligt att använda för svarsalternativs- och aktivitetsdata.

image 179

I samband med detta har vi även utökat stödet för egenskapen "statusfördelningsstapel" så att den går att använda för att visa statusfördelning för textobjekt.

image 180

Nya visualiseringar på dashboards

Den här utvecklingen ingår i produktlicens.

Visa total fördelning av status på era kontroller

Nu går det att visualisera svarsalternativdata såsom kontrollaktiviteter, kontrolltester och informationsmängder i gadgeten "Total fördelning".

  • Visualisera fördelning av era kontrollaktiviteter, kontrolltester och informationsmängder på "Mitt arbete" eller för en viss produkt
  • Skapa en samlad översikt för era användare kring nuvarande status på ert arbete

image 175


I manualen kan du läsa mer om våra visualiseringar.

Visualisera ej besvarad eller bedömd data

Nu visar både "Total fördelning" och "Fördelningsjämförelse" även data som ännu inte är inrapporterad eller exempelvis risker som ännu inte har bedömts, direkt i diagrammet.

  • En mer rättvisande bild av avvikelser genom att inkludera data som ej har rapporterats eller bedömts
  • Samlad översikt för era användare kring nuvarande status på ert arbete

image 170