Plattformsuppdateringar - maj 2023

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Plattformsuppdateringar - maj 2023</span>
Skriven av
Josefine Lindskog
Lästid
2 min

Nya funktioner

Förbättrad 2c8-integration

I samarbete med vår partner 2c8 har vi förbättrat den gemensamma integrationen vi har mellan Stratsys och 2c8 Modeling tool, där den största nyheten är att det nu går att publicera samma modell/process från 2c8 till flera produkter/styrmodeller i Stratsys. Här är det som förbättrats:

  • För att förenkla administrationen finns ett nytt och uppfräschat gränssnitt i 2c8 Modeling tool med översikt över vilka styrmodeller i Stratsys som modellerna är publicerade mot. Det finns även en funktion som gör det möjligt att sortera noder i Stratsys utifrån ordningen de läses in från 2c8.
  • Möjlighet att publicera samma modell i 2c8 till flera styrmodeller/produkter i Stratsys. Det gör att ni nu på ett enkelt sätt kan återanvända en process som används i flera delar av verksamheten och knyta processarbetet mot flera produkter.
  • När en process tas bort ur 2c8 markeras denna nu för borttagning i Stratsys vid nästa publicering, vilket ger er ett smidigt sätt att hålla processerna uppdaterade i Stratsys.

I vår manual hittar du mer information om hur du använder funktionen, och kontakta oss gärna om du är nyfiken på att börja använda integrationen!

 

Flexibla kolumnbredder i integrerade rapporttabeller

Nu är det möjligt att i integrerade (externa) tabeller i rapporter justera tabellkolumnernas bredd direkt i gränssnittet med hjälp av drag-and-drop. Tidigare var det endast möjligt att justera bredden på tabellens första kolumn medan övriga kolumner hade statisk bredd, men nu går det alltså att justera bredden för samtliga kolumner. Funktionen är applicerbar på samtliga tabellintegrationer.

Bilden visar en integrerad tabell i en rapport där bredden för en kolumn justeras

I vår manual kan du läsa mer om tabellintegrationer.

 

Ny plattformsroll: Supportkontakt

För att ni enklare kunna ha koll på vilka användare hos er som ska ha möjlighet att kontakta vår support via Hjälpcentret har vi skapat rollen "Supportkontakt" i plattformsadministrationen.

I plattformsadministrationens användarhantering kan ni enkelt filtrera på den nya rollen och snabbt se vilka användare som har rollen idag, vilket gör hanteringen enklare och mer effektiv.

Hur användare ges rollen supportkontakt

Listan med användare baseras på de användare som haft rättigheten sedan tidigare. Se gärna över listan att det är rätt användare hos er som kan kontakta supporten!

I vår manual kan du läsa mer om hur den nya rollen, inklusive övriga kontakttyper, fungerar.

Filtrering i användarandministrationen på rollen "Supportkontakt"

Enligt våra standardavtal är det 2 personer som har rätt att kontakta supporten (för Enterprisekunder är det 10 personer) och dessa ska ha genomgått en administratörsutbildning.

Vissa kunder kan ha annat avtalat, hör av dig till din kundansvarig om du är osäker på vad som gäller för er.

 

 

Möjlighet att aktivera rekommenderade Alerts

Den här utvecklingen ingår i produktlicens.

Stratsys nya aviseringar kopplat till risker meddelar dig som ansvarig om en risk har uppnått ett tröskelvärde eller om en stor förändring har skett. Hittills har funktionen endast varit möjlig att aktivera i kontakt med Stratsys men kommer inom kort att kunna aktiveras i plattformen.

I aviseringscentret visas ett kugghjul för administratörer för att komma nå inställningar för alerts

Inställningen kommer att dyka upp i aviseringscentret och är endast möjlig att ställa in för användare som är fullständig administratör.

inställningarna för alerts och produkten Risk och Kontroll där en administratör har satt tröskelvärde för risker med värde 20 eller högre samt när en stor ändring sker.

Utifrån de produkter som finns i plattformen går det att aktivera en rekommenderad Alert för respektive produkt där ni arbetar med riskhantering.

Möjlig att använda inom kort! Funktionen lanseras i slutet av juni.

 

Forms

Den här utvecklingen ingår i produktlicens.

Möjlighet att dela in en checklista i avsnitt

Nu har vi gjort det möjligt att i mallen för en checklista gruppera frågorna i olika avsnitt. Syftet är att möjliggöra en bättre struktur och överblick, inte minst vid en stort antal frågor. Det blir även enklare och mer effektivt för användarna som besvarar frågorna då de enkelt kan förflytta sig mellan de olika avsnitten.

En checklistemall med två stycken avsnitt som frågor placeras under

 

 

Möjlighet att länka till information 

Nu är det möjligt att i mallen för en checklista lägga in länkar till relevant information, både på frågor och avsnitt. På så vis kan rapportörerna enkelt ta del av relevant underlag för att kunna slutföra sin uppföljning.

En checklistemall där två länkar har lagts in av en administratör för fråga 1

 

I användargränssnittet når användaren de inlagda länkarna när de besvarar checklistefrågan

 

 

Resursplanering

Den här utvecklingen ingår i produktlicens.

Byte av driftsleverantör

Under våren har vi genomfört ett stort arbete med att byta driftsmiljö för Resursplanering. Nu driftas Resursplanering hos samma leverantör och i samma miljö som övriga Stratsys, vilket innebär 100% i Sverige av svenska leverantörer. Detta ger en enklare hantering, högre säkerhet och framtida möjligheter för nyutveckling för att bättre koppla samman Resursplanering med Stratsys övriga produkter.

 

 

 

Övriga förbättringar i plattformen

Förbättrad tillgänglighetsanpassning för publicerat årshjul
Vi har förbättrat vår publiceringslösning för årshjul för att bättre möta tillgänglighetskraven enligt WCAG 2.1 (A/AA) då vi har förbättrat tangentbordsnavigeringen. För bästa tillgänglighet vid publicering rekommenderar vi att använda er av listläget.