Övriga inställningar

Support - inställning i administrationen

Här kan du skriva till supportrelaterad information som du vill skall visas för användarna i Stratsys när de går till Hjälpcentret.

Lägg till Grupp

Här kan du lägga till personer som skall visas som övergripande kontaktperson för användarna i Stratsys när dom går till Hjälpcentret. 

Vill du ange lokala kontaktperson, dvs att vilken kontakt som visas ska styras av vilken enhet användaren befinner du sig på, ska du gå till inställning för "Användare" och välja fliken "Lokala kontaktpersoner. Där anger du vilken enhet och vilken kontakt som ska visas.