Övriga inställningar

Lokala kontakter och supportkontakt

För att alla användare ska hitta rätt person att kontakta finns det olika typer av kontakter. Här beskrivs hur du administrerar dessa.

Beskrivning

För att alla användare ska hitta rätt person att kontakta finns det ett eskaleringssystem med kontakter. Här beskrivs hur du administrerar dessa.

Det finns följande kontakttyper i Hjälpcentret - vilka du ser beror på vilken behörighet du har: 

Lokal kontaktperson

Du som är användare vänder dig i första hand till din lokala kontakt, som visas under Mina kontakter i Hjälpcentret: 

Du som är administratör anger vilka som ska vara lokala kontaktpersoner. Användarna ser då den kontaktperson som är på samma enhet som användaren, eller närmaste kontaktpersonen på ovanliggande enheter.

Du kan som administratör ange vem som ska vara lokal kontaktperson per enhet eller per användare. 

Ange per enhet: Detta tillvägagångssätt är bra om du vill säkerställa att varje enhet har en kontakt. Det kräver dock att du vet vilka användare som har vilken huvudenhet.

Välj fliken Kontaktpersoner under Användare.
Byt till önskad enhet (1), och skriv in namnet på den som ska vara lokal kontakt (2) Obs! Endast de som har denna enhet som sin huvudenhet är sökbara här. Spara (3).

Ange per användare: Detta tillvägagångssätt är bra om du inte vet vilken användare som finns på vilken enhet. 

Välj vilken enhet du vill ange kontaktperson för under Användare.
Klicka på användaren som skall bli kontaktperson (1), klicka i rutan "Lokal kontaktperson" och spara (2).

Global kontaktperson

För er som inte arbetar med lokala kontakter eller istället vill ange den/de kontakter i er organisation som är huvudansvariga för Stratsys så finns kontakttypen Global kontaktperson.

Här är det möjligt att ange en annan e-postadress än användarens egna. Det kan vara praktiskt om ni vill ha en speciell brevlåda just för supportärenden angående Stratsys.

Du som är administratör kan ange en/flera globala kontaktpersoner. Kontakten visas för alla användare i Hjälpcentret.

Välj "Kontaktuppgifter i hjälpcentret" under "Övrigt" längst ner (beskuren bild):

Fyll i namn, e-postadress och eventuellt telefonnummer och välj "Lägg till kontakt". 

Kundansvarig

Den kontakt som står som kundansvarig är er närmaste kontakt på Stratsys vad gäller licenser, avtal, nya projekt och liknande frågor.

Vilken kontakt som visas styrs automatiskt från oss på Stratsys. Skulle fel kontakt visas kan en administratör kontakta supporten angående detta. 

Supportkontakt

Några utvalda i er organisation har också tillgång till Stratsys support, även kallad Teknisk support.

Enligt Stratsys standardavtal är det 2 personer som har rätt att kontakta supporten (för Enterprisekunder är det 10 personer) och dessa ska ha genomgått en administratörsutbildning. Vissa kunder kan ha annat avtalat, så kontakta din kundansvarig om du är osäker på vad som gäller för er.

För den som har tillgång till Stratsys support/Teknisk support syns även nedan alternativ i Hjälpcentret:

Använd knappen "Kontakta support" för normala ärenden. Du kan också ringa in om felet är av akut karaktär. Läs mer om vad som gäller för teknisk support.

 

I plattformsadministrationens användarhantering kan du som är plattformsadministratör få överblick av vilka hos er som har tillgång till Stratsys support/tekniska support genom att filtrera på rollen "Supportkontakt": 

Användare som har möjlighet att kontakta Stratsys support/tekniska support synliggörs med nedan ikon: 

Om ni behöver ändra vilka av era användare som ska ha rollen supportkontakt hör ni av er till er kundansvarige som hjälper till med bytet. 

Kontaktperson/personer vid driftstörningar

Kontaktperson/personer vid driftstörningar anges via användarens inställningar i plattformsadministrationen. Personer som har denna inställning kommer få våra utskick i samband med eventuella större driftsstörningar, där systemet är oåtkomligt en längre tid (mer än 30 minuter).

Övriga kontakter

  • Kontakt vid inloggningsproblem kan anges globalt för er organisation - läs hur du gör här.
  • Kontakt för problem med AD-synk - läs hur du gör här
  • Kontakt för rapporter - du kan ange en kontaktperson för varje rapport i rapportens inställningar - läs mer här.