Övriga inställningar

Lokala kontakter och supportkontakt

För att alla användare skall hitta rätt person att kontakta finns det olika typer av kontakter. Här beskrivs hur du administrerar dessa.

Beskrivning

För att alla användare skall hitta rätt person att kontakta finns det ett eskaleringssystem med kontakter. Här beskrivs hur du administrerar dessa.

Det finns följande kontakttyper i Hjälpcentret - vilka du ser beror på vilken behörighet du har: 

Det finns dessutom lite andra kontaktpersoner som gäller specifika funktioner. Dessa beskrivs också i artikeln under övriga kontaktpersoner.

Lokal kontaktperson

Du som är användare vänder dig i första hand till din lokala kontakt, som visas under Mina kontakter i Hjälpcentret: 

Du som är administratör anger vilka som skall vara lokala kontaktpersoner. Användarna kommer se den kontaktperson som är på samma enhet eller den närmaste kontaktpersonen på ovanliggande enheter.

Du kan antingen ange detta per enhet, eller per användare. 

Ange per enhet: Denna väg är bra om du vill säkerställa att varje enhet har en kontakt, men du måste ha koll på vilka användare som har vilken huvudenhet.

Välj fliken Kontaktpersoner under Användare. Byt till önskad enhet (1), och skriv in namnet på den som skall vara lokal kontakt (2) - observera att endast de som har denna enhet som sin huvudenhet är sökbara här. Spara (3).

Ange per användare: Passar bra om du inte har koll på vilken användare som finns på vilken enhet. 

Välj vilken enhet du vill ange kontaktperson för under Användare. Klicka på användaren som skall bli kontaktperson (1), klicka i rutan "Lokal kontaktperson" (2) och spara användaren.

Global kontaktperson

Om ni inte arbetar med lokala kontakter, eller vill ange den eller de kontakter som är huvudansvariga för Stratsys i er organisation så finns typen Global kontaktperson.

Här kan du ange en annan e-postadress än den som användaren har i Stratsys. Det kan vara praktiskt om ni vill ha en speciell brevlåda just för supportärenden angående Stratsys.

Du som är administratör kan ange en eller flera globala kontaktpersoner. Välj "Kontaktuppgifter i hjälpcentret" under "Övrigt" längst ner (beskuren bild):

Fyll i namn, e-postadress och eventuellt telefonnummer och välj "Lägg till kontakt". Kontakten visas för alla användare i Hjälpcentret. 

Kundansvarig

Den kontakt som står som kundansvarig är er närmaste kontakt på Stratsys vad gäller licenser, avtal, nya projekt och liknande frågor.

Denna kontakt styrs från oss på Stratsys. Om den visas felaktigt, kan en administratör kontakta supporten angående detta. 

Supportkontakt

Några utvalda i er organisation har också tillgång till Stratsys support, även kallad Teknisk support. Du som har möjlighet att kontakta supporten ser även dessa alternativ: 

Använd knappen "Kontakta support" för normala ärenden. Du kan också ringa in om felet är av akut karaktär. Läs om vad som gäller för teknisk support.

Du som är plattformsadministratör kan få en överblick av vilka som har tillgång till Stratsys support via användarfiltrering i plattformen: 

Användare med denna ikon kan alltså kontakta tekniska support: 

Om ni behöver ändra vilka av era användare som kan kontakta supporten hör ni av er till er kundansvarige som hjälper till med bytet. 

Övriga kontakter

  • Kontakt vid inloggningsproblem kan anges globalt för er organisation - läs hur du gör här.
  • Kontakt för problem med AD-synk - läs hur du gör här
  • Kontakt för rapporter - du kan ange en kontaktperson för varje rapport i rapportens inställningar - läs mer här.
  • Kontaktperson/personer vid driftstörningar - dessa anges via användarens inställningar i plattformsadministrationen. Personer som har denna inställning informeras då vi skickar ut information om eventuella driftsstörningar: