Plattformsuppdateringar - April 2024

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Plattformsuppdateringar - April 2024</span>
Skriven av
Josefine Lindskog
Lästid
4 min

Här kan du läsa om den senaste månadens funktioner och förbättringar i Stratsys plattform och hur de kan hjälpa er att förbättra ert arbete och få ut ännu mer värde.

Nya funktioner

Stratsys AI (Beta) - Generera sammanfattning av rapportering

Den här utvecklingen ingår i produktlicens.

Framtagandet av organisationens rapporter kräver ofta sammanställning och bearbetning av texter i form av rapportering från olika verksamheter. Nu är det möjligt att effektivisera denna process genom AI-genererade sammanfattningar av underliggande enheters rapportering.

Ny AI-funktionalitet som innebär:

 • I textavsnitt i rapporter är det möjligt att generera en sammanfattning av underliggande enheters texter för samma rubrik
 • Det går att styra för vilken nivå i organisationen som sammanfattningen ska göras
 • Längden på texten kan påverkas genom att göra den längre eller kortare

bild (7) 1

Fördelar:

 • Accelerera produktiviteten. Stratsys AI är framtaget för att agera som en kraftfull katalysator, som bidrar till att snabba på era arbetsprocesser och minska administrationen.
 • Uppnå högre kvalitet. Vår AI-funktionalitet ger er möjlighet att snabbare kunna identifiera och besluta kring åtgärder och aktiviteter som leder till förbättring.
 • Säkerhet först. Med Stratsys AI är ni i full kontroll när det gäller hantering av er information. Ni bestämmer själva exakt vad ni vill dela, med försäkran om att vår AI-modell aldrig tränar på er kunddata.

Kom igång med betaversionen!
Stratsys AI finns tillgängligt i alla våra produkter men kräver aktivering. Kontakta din kontaktperson på Stratsys för att komma igång och läs mer i vår manual om AI här.

Ny tabellintegration med UBW Unit4

I samband med uppföljning läggs inte sällan tid på att manuellt leta efter, kopiera och flytta tabelldata mellan olika system. Detta är dyrbar tid som istället skulle kunna läggas på kvalitativ analys. Med hjälp av våra integrationslösningar kan ni effektivisera er rapporteringsprocess, samtidigt som ni säkerställer att rätt data - i rätt tid och med automatik - hamnar i era rapporter.

Vi har nu breddat vårt integrationserbjudande genom att ta fram en ny integration som presenterar data från UBW Unit4 (tidigare Agresso) inbäddat i era rapporter.

image 195

Fördelar:
 • Visualisering av data från externt system inbäddat i era rapporter
 • Effektiviserad rapportering för era användare
 • Bättre kvalitet på era rapporter då mer tid kan ägnas åt kvalitativ analys
 • Senaste data från källsystem visas i realtid
 • Tillförlitlighet till data då den endast redigeras i källsystemet och inte i Stratsys

Mer information om integrationen hittar du i manualen. Du kan också kontakta din kontaktperson på Stratsys för att få veta mer om våra integrationserbjudanden.

Förbättrad design och utseende av kommunikationsytan

Vi har uppdaterat kommunikationsytans design och utseende i syfte att göra utseendet i plattformen mer enhetligt för likartade funktioner såsom såsom nya objektfönstret och checklistefönstret i Forms.

Frame 8055

Numera visas inte längre kommunikationsytan expanderat över hela dashboarden. Istället släpper vi inom kort en kommunikationsgadget som kommer kunna visa upp innehåll från kommunikationsytan direkt på dashboarden.

Nya vyn och nya objektfönstret

Den här utvecklingen ingår i produktlicens.

I somras lanserades en helt ny vy och ett nytt fönster för att skapa och ändra objektinformation. Här kommunicerar vi de större nyheter och förbättringar som löpande tillkommer för båda funktionerna. 

Funktionerna finns tillgängliga i samtliga produkter. Kontakta er kontaktperson på Stratsys för att komma igång!

Visualisering av data från måttsamband

Att summera data från flera mått eller KPI:er i Stratsys görs idag med hjälp av en funktionalitet vi kallar måttsamband. Funktionen används främst inom våra produkter Hållbarhetsstyrning, Risk & Kontroll samt Informationssäkerhet.

bild (8) 1

För att få bättre förståelse för varifrån data kommer samt underlätta felsökning har vi tagit fram en ny visualisering.

 • Visualiserar vilka kopplingar som data summeras ifrån via måttsamband
 • Indikerar med blå eller grå färg om data hämtas från alla kopplingar eller ej
 • Länk till objektets alla kopplingar i objektfönstret

I manualen kan du läsa mer om måttsamband och hur de kan visualiseras.

Mindre förbättringar av nya vyns översiktsfunktioner

Nu har vi förbättrat några av den nya vyns översiktsfunktioner så att det går att visa fler typer av data.

Funktionen "Målindikator" beräknar progress mot mål baserat på måttens status i i form av färg. Nu kan den användas för mått med numeriska data där färgen sätts manuellt. Tidigare gick det endast att visa progress baserat på mått där färg beräknades automatiskt. 

image 197

Funktionen "Statusfördelningsstapel" visar fördelning av olika typer av statusar. Nu kan den användas för samtliga innehållstyper såsom mål, mått samt aktiviteter.

I manualen kan du läsa mer den nya vyn och dess översiktsfunktioner.

 

Förbättringar dashboards och nya visualiseringar

Den här utvecklingen ingår i produktlicens.

Stöd för drill down i gadget "Fördelningsjämförelse"

Med hjälp av gadgeten "Fördelningsjämförelse" får ni snabb översikt över och kan jämföra riskbilden för era mest kritiska avdelningar. Nu går det också att fördjupa sig i data för att se vilka risker som data baseras på, och på så vis bättre förstå de data som visas.

 • Möjlighet att bläddra bland de avdelningar som data ​grupperats och se status och detaljer per gruppering
 • Möjlighet att filtrera data på risknivå
 • Möjlighet att se vilka risker som saknar bedömning
Group 7028

 

Läs mer i vår manual om visualiseringen Fördelningsjämförelse.

Forms

Den här utvecklingen ingår i produktlicens.

Statusöversikt på dashboarden kring era aktuella checklistor

Få översikt över hur ni ligger till med era checklistor med hjälp av en ny visualisering, direkt på era dashboards. Välj mellan att endast visa status för de checklistor som du är ansvarig för, eller samtliga checklistor i en viss produkt.

image 200

För varje checklista går det enkelt komma vidare till fler detaljer, exempelvis checklistans resultat för samtliga enheter, men där det även går att exportera data och besvara frågor. 

 • Snabb och samlad översikt över status på aktuella checklistor
 • Möjlighet att filtrera på checklistans status
 • Möjlighet att drilla sig ner i data eller besvara checklistan utan att behöva lämna dashboarden

Arkivering av mallar

Nu är det möjligt att arkivera en checklistemall när ni inte längre önskar arbeta med checklistan. På så vis kan ni ha fokus och översikt på de mallar som är aktuella men samtidigt få spårbarhet.

Group 7031