Nya vytyper

Administrera nya vytypen

Administrera gruppering, nodegenskaper och filter i den nya vytypen.

Om du letade efter en allmän beskrivning av den nya vyn, se istället denna artikel: Nya vytypen.

Beskrivning

För dig som är vy-administratör når du vissa saker på nya sätt. Du har också möjlighet att skapa grupperingar, som användarna kan välja. Här hittar du ingångarna till de vanligaste administrationsgränssnitten:

Gruppera översikt

Gruppering och kolumnfilter

Välj översiktselement

Tillåt uppföljning

Tillåt att ändra objekt

Nodegenskaper

Filter

Gruppera översikt

Informationen i översiktsvyn går att gruppera.  Du som är administratör kan skapa lämpliga grupperingar för olika ändamål. Du kan skapa flera olika grupperingar med olika fokus som användare sedan kan växla mellan.

Grupperingarna visas i en lista längst till vänster i verktygsfältet (om det bara finns en gruppering visas ingen lista när grupperingsalternativet är valt).

För att skapa en ny gruppering, välj "Gruppera översikt" som du hittar i trepunktsmenyn längst till höger i verktygsfältet:

Klicka på "Lägg till gruppering", och välj sedan den objektstyp som du vill ha som fokus för grupperingen. I detta exempel väljer vi "Indikatorer".

I nästa steg väljer du vilken gruppering du vill ha för ditt valda fokus. Du kan välja en eller två nivåer för grupperingen. I exemplet väljer vi två grupperingsnivåer, "Fokusområden" och "Målnivå 1". Klicka på Applicera.

Resultatet blir för exemplet enligt bilden nedan: 

Gruppering och kolumnfilter

Om en gruppering inkluderar en viss kolumn, går denna inställning före eventuella filtreringar på kolumner. Kolumner som ingår i en gruppering kommer alltså alltid visas även om Standardfiltret har filtrerat bort den.

Tips: För att undvika missförstånd - titta igenom Standardfiltren som hör till vyn, så att dessa alltid visar de grupperade kolumnerna.

Exempel:

Om du till exempel väljer att visa "Målnivå 1" i en gruppering enligt nedan: 

Så kommer denna kolumn sedan inte gå att filtrera bort via filtertratten i vyn: 

"Målnivå 1" kommer också alltid att visas trots att Standardfiltret inte visar den i detta fall:

 

Välj översiktselement

För de grupperingar som finns går det att lägga till översiktselement, som visar en visuell status för grupperingen. Välj översiktselement hittar du i trepunktsmenyn längst till höger i verktygsfältet.

Klicka på "Lägg till element" och välj ett av de tillgängliga elementen. I exemplet väljer vi statusfördelning för indikatorer:

Resultatet blir följande i exemplet: 

Beroende på övriga vyinställningar kan det finnas olika antal element tillgängliga, men maximalt går det att lägga till fem element.

Tillåt uppföljning

Möjligheten att visa ikonen "penna och block"  i vyn styrs inte via nodegenskaperna för denna vytyp, utan styrs istället direkt via kolumninställningarna som finns i administrationen för vyn. 

Kolumninställningarna når du via kolumninställningarna för en specifik kolumn:
Se till att "Aktivera möjlighet att öppna uppföljningsfönstret" är ikryssad för önskade kolumner.

Tillåt att ändra objekt

Istället för att klicka på en skiftnyckelikon så är hela objektet klickbart. För att objekten skall gå att ändra, så måste kolumninställningen Möjligheten att visa ikonen "penna och block"  i vyn styrs inte via nodegenskaperna för denna vytyp, utan styrs istället direkt via kolumninställningarna som finns i administrationen för vyn. Kolumninställningarna når du via kolumninställningarna för en specifik kolumn:

Se till att "Aktivera möjlighet att ändra objekt i vyn" är ikryssad för önskade kolumner.

Nodegenskaper

Inställningarna för vyns nodegenskaper nås via pusselbiten som du hittar till höger i verktygsfältet:

Filter

Vilka filter som finns tillgängliga styrs av samma Filterinställningar som för de klassiska vyerna.

Dessa nås via trepunktsmenyn till höger i verktygsfältet. Ha i åtanke att alla filterinställningar ännu inte stöds i de nya vyerna - se noteringen nedan.

Notera: Samtliga filterinställningar stöds inte för den nya vyn ännu, men utveckling pågår.

Filter som stöds är (2023-10-24):

 • Organisationsfilter (filter på enheter)
 • Period
 • Namn
 • Nyckelord
 • Ansvarsroller
 • Objekt markerade för borttagning
 • Start- och slutdatum för aktiviteter

Begränsningar (2023-11-23)

All funktioner som de gamla vytyperna ha stödjs ännu inte. Här följer de viktigaste begränsningarna. Om ni har ett behov om någon av dessa funktioner, finns alternativet att skapa upp en extra vy av den äldre varianten tills det utvecklas stöd för dessa.

Följande saker stödjs inte i nya vytypen: 

 • Hjälptexter
 • Export av vyinnehåll
 • Välja in objekt från andra styrmodeller

 • Inline edit