Inställningar för noder
 1. Manual
 2. Inställningar för noder

Nya ikoner och färger i plattformen

Nedan hittar du mer information om bakgrunden till nya plattformsstandarder för färger och ikoner samt hur du börjar använda dem.

En enhetlig användarupplevelse underlättar användarens inlärningskurva och ökar användarnöjdheten. I vår strävan att göra produkterna ännu mer användarvänliga inför vi nu standarder för användarupplevelsen för hela plattformen.

Bakgrund - Ett enhetligt UX

En enhetlig användarupplevelse har flera fördelar, inte minst då det minskar inlärningskurvan för användare. När individer endast behöver ta till sig ett gränssnitt för en enda produkt kan de snabbt och enkelt lära sig arbeta i andra produkter i plattformen. Detta sparar inte bara tid utan förbättrar också användarupplevelsen och minskar frustration, vilket gör plattformen tilltalande  för både noviser och erfarna.

Konsekventa designelement bidrar till att strömlinjeforma beslutsfattande och underlättar upplärning av nya användare, vilket i sin tur möjliggör ökad effektivitet. Dessutom skapar det igenkänning vilket kan leda till ytterligare effektiva interaktioner med plattformen. Därför har vi tagit fram ett färgschema med färger som ska användas för olika syften. Vi kallar de ändamålsfärger.

Ny standard för färger och ikoner

De nya färgerna och ikonerna omfattar hela plattformen och innehåller en ny uppsättning standardikoner och färger samt rekommendationer kring administration, för att skapa en så enhetlig plattform som möjligt.

Stratsys designregel är att sätta informationen i fokus och skapa en "papprig" känsla. Eftersom plattformen är ett arbetsverktyg som används i flera timmar (i jämförelse med vanliga webbsidor) är det viktigt att användarna inte blir kognitivt trötta. Vi vill att arbetet i Stratsys ska kännas som en tidning; det är informationen som ska sticka ut och ha hög kontrast. Det är de grafiska elementen som bär viktig information och som bör betonas, inte dess struktur eller bakgrund. Om allt skriker efter uppmärksamhet kommer ingen att lyssna. Detta innefattar även färger.

Ändamålsfärger, statusikoner och ordningens betydelse

Vi har därför tagit fram ett färgschema som vi kallar för ändamålsfärger. Nedan ser du i vilken ordning statusen bör presenteras, viktad utifrån betydelse. Den mest kritiska betydelsen till vänster/högst upp och den mest positiva betydelsen längst ner/till höger. 

Fördelar med nya standarder

 1. Konsekvens och inlärningskurva
  Konsekvens gällande färger och ikoner handlar om mer än bara estetik utan spelar en avgörande roll i att skapa en sammanhängande och intuitiv användarupplevelse. När användare kan förlita sig på visuella signaler blir det enklare att förstå plattformens informationsregler. Detta resulterar i mer effektivt beslutsfattande och problemlösning. Användarna får ett visuellt konsekvent gränssnitt som hjälper till att förstå och tolka information och navigera sig i plattformen. Detta gör plattformen mer intuitiv och underlättar för användarna och organisationen i helhet att arbeta mer effektivt.
 2. Tillgänglighet och inklusivitet
  Att följa standarder för tillgänglighet är avgörande, inte minst för offentliga organisationer. Förutom att möta legala krav innebär prioritering av tillgänglighet ett åtagande i termer av inklusivitet. Att tillgodose synskadades behov blir därmed ett grundläggande ansvar, vilket säkerställer att plattformen är tillgänglig för alla och förespråkar likvärdiga möjligheter. Både er och vår efterlevnad av EN 301 549 v3.2.1 samt möjligheten att följa rekommendationer kring WCAG underlättas med hjälp av den nya standarden. Genom att Stratsys valt ut vilka färger som ska ingå i plattformens färgschema och därmed vara möjliga att använda, skapar detta möjligheter att ta fram lösningar som underlättar för både färgblinda och synskadade.
 3. Strömlinjeformad onboarding
  En förenklad onboarding är en av nyckelfördelarna med ett enhetligt användargränssnitt. Enhetliga färger och ikoner gör det enkelt för nya användare att snabbt bli självgående i plattformen eftersom de endast behöver lära sig ett gränssnitt. Detta reducerar tid och kostnad förknippat med inlärning och ger en mer strömlinjeformad och njutbar upplevelse för både användare och administratörer. 
 4. Ökad effektivitet
  Enhetliga färger och ikoner skapar igenkänning hos användarna kring både färgernas och ikonernas betydelser, vilket gör det enklare för dem att tolka och analysera information och att därmed vara mer effektiva i sitt arbete i plattformen.
 5. Skalbarhet och framtidsförsäkran: Ett enhetligt gränssnitt handlar inte bara om här och nu utan också om att förbereda för framtiden. Det säkerställer att plattformen enkelt kan skala och anpassa sig till skiftande användarbehov.

Hur uppgraderar jag till den nya färgerna och ikonerna?

Fördelarna med att byta färger går bortom specifik färg. Samtliga färger som tillhandahålls både som standardfärger och i den valbara paletten har valts med omsorg för att säkerställa en enhetlig färgskala och tillräcklig kontrast; att rätt information sticker ut och underlättar läsbarheten.

De uppdaterade färgerna för text- och måttobjekt släpps den 9 februari.

Objekttypsinställningar (nodtypsinställningar)

Samtliga text- och måttobjekt kommer automatiskt att få nya färguppsättningar beroende på om ni arbetar med tre eller fyra nivåer av färger.

Svarsalternativ 

Även de svarsalternativ och/eller grupper av svarsalternativ som baseras på standardfärgerna ovan (tre och fyra nivåer) kommer att uppdateras automatiskt med en ny motsvarande färg.

För färger där en egen RGB-kod tidigare har använts kommer dessa att behöva bytas ut manuellt till antingen standardfärger eller någon av de färger som återfinns i den nya färgpaletten nedan. Utöver standardfärgerna innehåller den nya färgpaletten 36 färger att välja bland:

Observera att det kan finnas både hela grupper eller enskilda svarsalternativ inom en grupp som behöver uppdateras. Detta kommer att indikeras visuellt för dig i gränssnittet med hjälp av en triangelsymbol, tillsammans med ett meddelande, om så är fallet:

Frame 4594-png-2

Tips!

Placera svarsalternativen i ordningen från mest kritisk överst till mest positiv längst ner med neutrala (grå/vit) val i mitten.

På så vis kommer färgerna att presenteras från mest kritisk (vänster/högst upp) till mest positiv (höger/längst ner) på ett enhetligt vis för användarna, vilket underlättar tolkning och analys av informationen.

 

Kommer inom kort

Uppdateringen av nya färger och ikoner för aktivitetsobjekt har ännu inte släpps utan planeras släppas slutet av februari/början av mars. Så snart de släpps kommer artikeln att uppdateras. Redan nu kan du dock få en bild av hur du kommer kunna gå tillväga för att börja använda de nya ikonerna och färgerna för aktivitetsobjekt.

Till skillnad från de nya färgerna för text- och måttobjekt kommer de nya ikonerna och färgerna för aktivitetsobjekt inte att uppdateras automatiskt. Istället kommer ni själva kunna justera och aktivera de nya färgerna och ikonerna på egen hand med hjälp av en aktiveringsknapp. Det är inte förrän den 1 maj 2024 som de gamla färgerna och ikonerna byts automatiskt till nya färger och ikoner.

Statusar och färger för aktivitetsobjekt

Nedan presenteras de nya standardstatusarna och färgerna. Detta innebär att vissa gamla aktivitetsstatusar numera kommer att ingå i en standarduppsättning av statusar som också kommer att få en standardfärg. 

För ikoner som inte ingår bland standardstatusar samt för de statusar där färgen tidigare varit en egenvald RGB-kod, kommer det att finnas en ny uppsättning ikoner resp. färger att välja bland:

Frame 8032 (1)-png

När du uppdaterar era statusalternativ går det att justera den gamla ikonen för att antingen bättre matcha den nya uppsättningen av standardstatusar, alternativt välja en ikon som inte ingår i standardstatusarna för att också kunna anpassa färgen. 

Till skillnad från de nya färgerna för text- och måttobjekt kommer de nya ikonerna och färgerna för aktivitetsobjekt inte att uppdateras automatiskt. Istället kommer ni själva kunna justera och aktivera de nya färgerna och ikonerna på egen hand med hjälp av en aktiveringsknapp fram till sista april 2024.

Samtliga gamla ikoner har en mappning gentemot de nya ikonerna. Av bilden nedan kan ni utläsa att de nya standardstatusarna både har ikon och färg mappad:  

1_1 replacement (solution 4-png

Det kommer att visas ett rosa meddelande som även innehåller en aktiveringsknapp för alla statusar: "Använd nya statusar". På så vis har ni möjlighet att justera statusarna innan ni aktiverar dem överallt i plattformen. Vi rekommenderar att ni justerar samtliga statusalternativ innan ni använder aktiveringsknappen. 

Frame 8024 (1)-png-1

Fram till den sista april har ni möjlighet att självmant justera och börja använda de nya statusarna genom att välja om ni vill aktivera knappen "Använd nya statusar" eller inte.

Efter sista april kommer de statusalternativ som ännu inte blivit justerade att automatiskt få en ny status utifrån mappningsbilden. De statusar som inte utgör standardstatusar kommer automatiskt att få färgen grå. Ni kommer dock alltid kunna justera statusarna enligt de nya ikonerna samt välja nya färg för de ikoner som eventuellt mappats över som grå.

Vi rekommenderar att aktivera knappen "Använd nya statusar" först när alla statusalternativ som ni önskar behålla har justerats och där nya ikoner och färger har valts.


Högst upp i statusadministrationen kommer det även finnas en rekommendation på hur statusalternativen kan placeras inom respektive statusgrupp för att säkerställa enhetlighet i hur statusar kan presenteras.