En mer bærekraftig verden

Hos Stratsys engasjerer vi oss i viktige samfunns- og miljøspørsmål der vi sammen kan en forskjell. Vi er overbevist om at vårt bærekraftsarbeid er en win-win for alle involverte, og håper at vi kan inspirere flere til å ta steget.

Redusert miljøpåvirkning og bedre integrering

Vi jobber systematisk og målrettet med vårt bærekraftsarbeid. Et viktig bærekraftsmål er å redusere vårt miljøavtrykk, derfor jobber vi for klimasmarte kontorer og færre reiser ved å arrangere flere møter og prosjekter digitalt.

Vi er opptatt av samfunnsspørsmål og integrasjon, og samarbeider med flere organisasjoner som hjelper mennesker ut i arbeidslivet. Her kan våre ansatte engasjere seg, blant annet som mentorer.

Stratsys bærekraftsarbeid og Agenda 2030

Ved å publisere vårt eget bærekraftsarbeid håper vi at vi kan inspirere andre til å jobbe transparent. Samtidig ønsker vi også å vise at bærekraftsarbeidet pågår gjennom hele året. En enkel og smidig måte å gi liv til vårt bærekraftsarbeid − direkte i Stratsys.

Hva er 1-1-1?

Som rammeverk for vårt sosiale bærekraftsarbeid tar vi utgangspunkt i programmet 1-1-1. Det innebærer at vi gir bort en del av fortjenesten fra våre produkter og vår egen arbeidstid til våre partnere. Hvert år gir vi bort:
1% av fortjenesten fra Stratsys-produkter, 1% av fortjenesten omregnet til arbeidstid og 1% av fortjenesten som gave.

Våre fantastiske partnere

Nema problema

Nema problema hjelper nye i Sverige ut i arbeidsrelatert sysselsetning og skaper møter mellom mennesker med ulik bakgrunn.

Jobbentrén

Jobbentrén hjelper bedrifter som oss med å ansette og utvikle nyankomne talenter gjennom kontinuerlig coaching av nyansatte og støtte til arbeidsgiver.

Right to play

Right To Play skaper langsiktige, likeverdige og bærekraftige muligheter for nyankomne ungdommer på arbeidsmarkedet.

Skape engasjement

Vi ønsker å gjøre det enklere for våre ansatte å delta i ulike prosjekter som fremmer bærekraftig utvikling. På denne måten får vi flere mennesker involvert i det viktige arbeidet som gjøres av mange fantastiske ideelle organisasjoner i samfunnet. Og at vi også kan støtte disse organisasjonene økonomisk eller med våre egne produkter som forenkler arbeidslivet, slik at de kan skape enda mer samfunnsnytte. Det blir en vinn-vinn for alle!

Start reisen din med Stratsys i dag

Vil du vite hvordan Stratsys verktøy kan hjelpe din virksomhet? La en av våre eksperter skreddersy en demo etter dine behov.