Stratsys hållbarhetsarbete och prioriterade mål

Vi vill lämna världen i ett bättre skick än vi fann den. Vi på Stratsys strävar efter att alltid arbeta så hållbart som möjligt. Genom att synliggöra vårt eget hållbarhetsarbete hoppas vi inspirera andra till att jobba transparent och proaktivt.

hallbarhetsutveckling-rapport

Prioriterade mål utifrån Agenda 2030

Utifrån Agenda 2030 har vi på Stratsys prioriterat sex mål som vi arbetar efter - jämställdhet, anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, minskad ojämlikhet, hållbar konsumtion och produktion, bekämpa klimatförändringarna och genomförande och partnerskap. Vår målsättning är att vara med och bidra till en bättre morgondag.

plan-illustration_agenda2030_high

Hur vi jobbar med våra prioriterade mål

Mål 5 - Jämställdhet

Jämställdhet handlar om en rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser. Det har bevisats om att politisk, ekonomisk och social jämlikhet mellan kvinnor och män bidrar till alla dimensioner av hållbar utveckling. Stratsys arbetar aktivt för att vara en jämställd arbetsplats där alla har samma möjligheter oavsett kön eller bakgrund.

Mål 8 - Anständiga arbetsvillkor & ekonomisk tillväxt

Anständiga arbetsvillkor främjar en hållbar ekonomisk tillväxt och är en positiv kraft för hela planeten. Stratsys är en trygg arbetsplats där varje medarbetare har möjlighet att utvecklas och bidra i vår tillväxtresa. Utveckling av oss som arbetsplats, våra team och oss som individer är alla viktiga komponenter för fortsatt tillväxt.

Mål 10 - Minskad ojämlikhet

Grunden för ett hållbart samhälle är en rättvis fördelning av resurser som bygger på principen om allas lika rättigheter och möjligheter oberoende av t.ex. kön, etnicitet, religion, funktionsvariation, ålder och annan ställning. Stratsys arbetar aktivt för att minska ojämlikheter såväl i vår organisation som genom våra partnerskap med ideella organisationer som öppnar dörrar in i samhället.

Mål 12- Hållbar konsumtion & produktion

Att uppnå hållbar utveckling kräver att vi minskar vårt ekologiska fotavtryck genom att ändra hur vi producerar och konsumerar varor och resurser. Stratsys är en systemleverantör och våra datorer och servrar är våra främsta verktyg i produktionen av våra produkter och tjänster. För oss är det viktigt att vi har en smart och hållbar serverdrift samt att våra elektronikprodukter kommer in i ett cirkulärt tänk.

Mål 13 - Bekämpa klimatförändringarna

Klimatförändringarna är ett verkligt och obestridligt hot mot hela vår civilisation. Stratsys största klimatpåverkan har vi genom vårt affärsresande, energiförbrukning och uppvärmning av kontor, serverdrift samt inköp av elektronikprodukter. Därför lägger vi mycket kraft på att minska vårt affärsresande och driva fler projekt, möten och utbildningar digitalt.

Mål 17- Genomförande & globalt partnerskap

Världen är idag mer sammankopplad än någonsin tidigare och genomförandet av målen kräver global solidaritet, kapacitetsutveckling och mobilisering av ekonomiska resurser. Inom ramen för vårt sociala hållbarhetsarbete utgår vi från programmet 1-1-1. Det innebär att vi ger bort en del av vår vinst, produkter och vår egen arbetstid till våra partners. Genom våra samarbetspartners, med stöd från oss, så bidrar vi gemensamt till ett bättre samhälle.

Hur kan ni arbeta med ert hållbarhetsarbete?

Vill du veta hur våra digitala verktyg kan hjälpa just din verksamhet? Kontakta oss så berättar vi mer!

Stratsys-CTA-3D-arcs