Wästbygg Gruppen tar in Stratsys för bättre struktur i hållbarhetsarbetet

wastbygg-stratsys
Skriven av
Clara Westman
Lästid
2 min

Med siktet inställt på att ta sitt hållbarhetsarbete till nästa nivå och kunna bemöta framtida lagkrav inom området föll Wästbygg Gruppen för Stratsys plattform. Här berättar John Nyberg, hållbarhetschef på Wästbygg Gruppen, varför valet landade på Stratsys och vilka styrkor han ser med plattformen.

Entreprenad- och projektutvecklingsbolaget Wästbygg Gruppen bedriver sin verksamhet på expansiva marknader, huvudsakligen i Sverige men även i övriga Norden. 2022 hade bolaget en omsättning på 5,8 miljarder kronor och 600 anställda. Därmed är Wästbygg Gruppen inte bara en betydande aktör inom byggbranschen, utan också ett av de företag som redan från räkenskapsåret 2024 omfattas av EU:s utökade rapporteringskrav. Det innebär en utökad hållbarhetsredovisning och skärpta krav i direktivet CSRD. Wästbygg Gruppen behövde hjälp att uppfylla de kommande kraven och ta ett helhetsgrepp om hållbarhetsarbetet.

Värdefull hjälp att bemöta kommande lagkrav

– Vi ser stor potential i Stratsys och den kommande lagstiftningen kring hållbarhetsredovisningen. Stratsys kommer hjälpa oss att skapa struktur och effektivitet i arbetet, och vi får kunskap om CSRD genom att arbeta på plattformen, säger John.

"Vi ser stor potential i Stratsys och den kommande lagstiftningen kring hållbarhetsredovisningen."


Förutom arbetet med lagkrav som CSRD ser John en rad andra möjligheter med Stratsys hållbarhetsprodukt:

– Kortsiktigt kommer vi kunna spara tid och resurser, och möta de nya lagkraven som följer med CSRD. Långsiktigt ser vi att vi kan bli effektivare i vårt hållbarhetsarbete, såsom att genom plattformen sprida kunskap, lyfta upp goda exempel och se var förbättringsområdena ligger.

Samarbetet inleds med att implementera Stratsys plattform för hållbarhetsstyrning samt stödfunktionalitet för EU:s taxonomi via Stratsys partner Celsia. John ser även andra fördelar med det holistiska arbetssättet, liksom Stratsys sätt att arbeta på:

– Det är en styrka att det finns en helhet med såväl CSRD som taxonomi och carbon accounting. Därtill erbjuder Stratsys en kompetent och serviceinriktad säljorganisation, ett förtroendeingivande arbete med säkerhet, kvalitetsfrågor och en välstrukturerad onboardingprocess.

Untitled (1)

John Nyberg, Hållbarhetschef Wästbygg Gruppen

En korsbefruktning mellan risk- och hållbarhetsarbete

Wästbygg Gruppen kommer att använda Stratsys hållbarhetsprodukt för att hantera både datainsamling och den strategiska aspekten av CSRD-rapportering. John lyfter fördelar med att ha en samlad plattform för hållbarhetsdata, som att de snart ännu bättre kan visualisera och styra framdriften mot sina hållbarhetsmål. Dessutom kommer de även enklare att kunna dela information med kunder, investerare, och andra intressenter som efterfrågar hållbarhetsdata.

Tanken är att utöver hållbarhetsarbetet även använda Stratsys plattform för andra affärsprocesser som strategisk planering, risk och kontroll.

– Vi ser goda möjligheter att korsbefrukta hållbarhetsarbetet med riskarbetet framöver eftersom vi också kommer att jobba med Stratsys riskplattform. Därtill skapas en generellt effektivare styrning i verksamheten genom plattformen för verksamhetsplanering, säger John.

"Vi ser goda möjligheter att korsbefrukta hållbarhetsarbetet med riskarbetet framöver eftersom vi också kommer att jobba med Stratsys riskplattform."


Vill du veta mer om hur Stratsys kan hjälpa er inom ert hållbarhetsarbete? Läs mer här om vår produkt för Hållbarhetsstyrning, eller kontakta oss direkt så berättar vi gärna mer.