Med Stratsys får Tobii rätt systemstöd för att underlätta den kommande CSRD-rapporteringen

woman-standing-outside-office-building
Skriven av
Clara Westman
Lästid
1 min

Eyetracking-företaget Tobii är ett av de större svenska bolagen som redan 2024 berörs av de nya reglerna för CSRD och behöver ta ett omtag kring sin hållbarhetsrapportering. Stratsys heltäckande stöd, från datainsamling till rapportering, ger Tobii de nödvändiga verktygen för att leva upp till EU:s strikta hållbarhetskrav.

Mot en framtid med bättre datainsamling och rapportering

Sedan techföretaget Tobii tog fram världens första remote eye tracker har de fortsatt utveckla nyskapande teknik. Det börsnoterade bolaget ligger bakom attention computing – en samling teknologier som gör att tekniska produkter och enheter kan förstå människor genom att tolka det vi säger och hur vi rör oss. Med över 600 anställda och en omsättning på 776 miljoner kronor (2022), är Tobii ett av de större svenska bolag som redan räkenskapsåret 2024 berörs av det nya EU-direktivet CSRD som innebär striktare krav på hållbarhetsredovisningen.

Tobiis Sustainability Manager, Mitali Sahni, berättar om utmaningarna kopplade till hållbarhetsarbetet som gjorde att de började leta efter ett systemstöd:

- Precis som alla andra företag som måste rapportera enligt CSRD, stod vi på Tobii inför utmaningar, främst kring fragmenterade datainsamlings- och rapporteringsprocesser. Detta gjorde det svårt att effektivisera och integrera information för omfattande hållbarhetsrapportering.

Namnlös design - 2024-03-11T082634.177 (1)
Mitali Sahni, Sustainability Manager Tobii

Stratsys – för datainsamling och strategisk CSRD-rapportering

Just det heltäckande stöd som erbjuds för hela processen i ett och samma verktyg – från dubbel väsentlighetsanalys till framtagande av rapport – gjorde att Tobii valde Stratsys hållbarhetsprodukt. Mitali berättar mer om förväntningarna på Stratsys:

 

Plattformens kapacitet kommer att öka transparens och ansvarsskyldighet i våra hållbarhetsinitiativ.

 

- Vi tror att Stratsys kommer att underlätta efterlevnaden av CSRD genom att tillhandahålla en centraliserad plattform som effektiviserar datainsamlingen, vilket säkerställer noggrannhet och aktualitet när det gäller att uppfylla rapporteringskrav. Plattformens kapacitet kommer att öka transparens och ansvarsskyldighet i våra hållbarhetsinitiativ.

Effektiv rapportering, ökad automatisering och mätnoggrannhet

De potentiella fördelarna med att använda Stratsys möjliggör också ett strategiskt förhållningssätt till CSRD-rapportering berättar Mitali:

- Genom att integrera både datahantering och strategisk planering ger Stratsys oss möjlighet att identifiera trender, sätta meningsfulla hållbarhetsmål och linjera våra ansträngningar med våra långsiktiga mål. Dataspårbarhet är en annan fördel som kommer att hjälpa oss att spåra förändringar under de kommande åren.

Som ett globalt bolag verksamt över hela världen kommer även alla företagets underliggande enheter att rapportera i Stratsys, vilket kommer leda till stora fördelar både på kort och lång sikt enligt Mitali:

- På kort sikt förväntas användningen av Stratsys förbättra effektiviteten i vår CSRD-rapportering, minska manuella ansträngningar och förbättra datanoggrannheten. På lång sikt förväntas plattformen främja en kultur av ständiga förbättringar av hållbarhetspraxis, vilket positivt påverkar vår datahantering och motståndskraft inför föränderliga regulatoriska landskap.

Läs mer om hur Stratsys produkt för Hållbarhetsstyrning kan hjälpa till med er CSRD-rapportering.