https://f.hubspotusercontent30.net/hubfs/2714638/Johan_1.png
Video

Video - Få era chefer att arbeta systematiskt med arbetsmiljön

I denna video ger vi praktiska tips kring hur du enkelt kan komma igång!

I denna webinarvideo får du ta del av en avskalad metod för att driva det systematiska arbetsmiljöarbetet. Metoden tar utgångspunkt i riskanalyser, checklistor och konkreta handlingsplaner.

Du får bland annat ta del av:

  1. En genomgång av vad som krävs för ett systematiskt arbetsmiljöarbete
  2. Diskussion kring riskanalys, verksamhetsförändringar, användandet av checklistor och handlingsplaner.
  3. Vikten av att arbetet ska resultera i faktiska förbättringar och hur man får kvaliteten att lyfta med samordning.


HubSpot Video