ISO 27001 - Vad innebär egentligen en ISO-certifiering?

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >ISO 27001 - Vad innebär egentligen en ISO-certifiering?</span>
Skriven av
Lisa Sohlberg
Lästid
1 min

Idag är det vanligt att företag och organisationer ISO-certifieras med olika standarder. Men vad innebär det egentligen att vara ISO-certifierad och hur går processen till? Det ska vi reda ut i det här blogginlägget!

Vad är ISO 27001?

Vi tar det från början, ISO 27001 är en internationell ledningssystemstandard för informationssäkerhet. Ett ledningssystem för informationssäkerhet hjälper organisationer att skapa en bättre struktur i sitt dataskyddsarbete. Vilket underlättar i en tid där företag möts av dataskyddskrav från både myndigheter, kunder, medarbetare och ägare.

I takt med att samhället digitaliseras ökar också riskerna för att konfidentiella uppgifter blir stulna, sprids till felaktiga källor eller skadas. För att stärka upp sin informationssäkerhet väljer allt fler företag därför att certifiera sig med ISO 27001.

Vad är en ISO certifiering?

Syftet med en ISO certifiering är att kontinuerligt utveckla verksamheten till det bättre. För att bli certifierad behöver man uppfylla kraven för aktuell ISO standard. Certifiering betyder godkänd revision – och för att bli certifierad behöver man först genomgå en certifieringsrevision och bli godkänd.

Därefter tilldelas verksamheten ett certifikat som bevis på att kraven för ISO-standarden är uppfyllda. Varje år sker sedan en uppföljande revision för att kontrollera att kraven upprätthålls.

4 av de vanligaste ISO certifieringarna:

 • ISO 9001 för kvalitetsledningen
 • ISO 45001 (OHSAS 18 001) för arbetsmiljöledning
 • ISO 27001 för informationssäkerhet
 • ISO 14001 för miljöledning

Oavsett vilken standard just du väljer finns det en rad positiva effekter med att ISO-certifiera verksamheten. För att få ut det mesta av certifieringen är det viktigt att jobba vidare med ett aktivt förändringsarbete inom det aktuella området för standarden, till exempel kvalitet eller miljö.

Det löpande ISO-arbetet behöver också dokumenteras på ett transparent och strukturerat sätt. Du kan undvika resurskrävande administration genom att digitalisera arbetsprocessen med ett digitalt verktyg och därigenom automatisera dokumentationen. Här kan du läsa mer om digitalisering av ISO 9001.

Fördelarna med att ISO-certifiera:

 • Ökad kundnöjdhet
 • Starkare varumärkeskännedom
 • Lägre personalomsättning
 • Effektiviserat arbetssätt
 • Tydligare struktur i organisationen
 • Underlättar arbetet med de globala målen
 • Ökad konkurrenskraft
 • Bättre kommunikation både internt och externt