Kvalitetsarbete alla branscher/bolag / Blogginlägg • 3 min lästid

Vad innebär egentligen en ISO-certifiering?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Idag är det vanligt att företag och organisationer ISO-certifieras med olika standarder. Men vad innebär det egentligen att vara ISO-certifierad och hur går processen till? Det ska vi reda ut i det här blogginlägget!

Vad är en ISO-certifiering?

Syftet med en ISO-certifiering är att kontinuerligt utveckla verksamheten till det bättre. För att bli certifierad behöver man uppfylla kraven för den aktuella ISO-standarden. Certifiering betyder godkänd revision – och för att bli certifierad behöver man först genomgå en certifieringsrevision och bli godkänd.

Därefter tilldelas verksamheten ett certifikat som bevis på att kraven för ISO-standarden är uppfyllda. Varje år sker sedan en uppföljande revision för att kontrollera att kraven upprätthålls.

4 av de vanligaste ISO-certifieringarna:

 • ISO 9001 för kvalitetsledningen
 • ISO 45001 (OHSAS 18 001) för arbetsmiljöledning
 • ISO 27001 för informationssäkerhet
 • ISO 14001 för miljöledning

Oavsett vilken standard just du väljer finns det en rad positiva effekter med att ISO-certifiera verksamheten. För att få ut det mesta av certifieringen är det viktigt att jobba vidare med ett aktivt förändringsarbete inom det aktuella området för standarden, till exempel kvalitet eller miljö.

Det löpande ISO-arbetet behöver också dokumenteras på ett transparent och strukturerat sätt. Du kan undvika resurskrävande administration genom att digitalisera arbetsprocessen med ett digitalt verktyg och därigenom automatisera dokumentationen. Här kan du läsa mer om digitalisering av ISO 9001.

Fördelarna med att ISO-certifiera:

 • Ökad kundnöjdhet
 • Starkare varumärkeskännedom
 • Lägre personalomsättning
 • Effektiviserat arbetssätt
 • Tydligare struktur i organisationen
 • Underlättar arbetet med de globala målen
 • Ökad konkurrenskraft
 • Bättre kommunikation både internt och externt

Vill du veta mer om hur du kan komma igång med ISO-arbetet?

Kolla in vår guide ”Så kommer du igång med ISO-arbetet – 3 framgångsfaktorer för att ISO-certifiera din verksamhet”. Du kan ladda ner den via knappen nedan!

TA MIG TILL GUIDEN