Vad är TCFD och hur påverkar det mitt bolag?

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Vad är TCFD och hur påverkar det mitt bolag?</span>
Skriven av
Erik Englund
Lästid
1 min

Hur bra koll har du på hållbarhetsramverket TCFD? I det här blogginlägget får du veta vad TCFD innebär, varför du ska rapportera enligt ramverket och hur du gör för att applicera det på din verksamhet.

Vad innebär TCFD?

Task Force On Climate-related Financial Disclosure (TCFD) är ett ramverk som hjälper organisationer att kartlägga och förebygga sina klimatrelaterade finansiella risker.

Ramverkets syfte är att skapa insikt kring hur klimatförändringarna kommer påverka verksamhetens finansiella framtidsutsikter. Det som utmärker TCFD är att ramverket bygger på klimatets effekt på bolaget, snarare än bolagets effekt på klimatet.

Varför ska mitt bolag rapportera enligt TCFD?

TCFD kan användas av alla verksamheter, stora som små. Bolag som inte aktivt tar hänsyn till klimatförändringarna riskerar att stöta på problem längre fram. TCFD uppmanar verksamheter att arbeta löpande med att förebygga framtida klimatrelaterade finansiella risker.

Syftet med TCFD är att öka förståelsen för de finansiella risker och möjligheter som klimatförändringarna kommer innebära för verksamheter. Ramverket hjälper bolag att identifiera, hantera och redovisa klimatets finansiella påverkan på organisationen. I riktlinjerna återfinns viktiga beståndsdelar som strategi, mätetal, mål, riskhantering och styrning.  

Lästips: Skapa affärsvärde genom hållbar utveckling

Hur rapporterar man enligt TCFD?

 1. Ta reda på vilka andra ramverk ni använder

En bra början är att se över vilka hållbarhetsramverk ni redan använder er av. Kanske är det så att ni redan rapporterar enligt till exempel EU-taxonomin, GRI eller Agenda 2030? I så fall finns chansen att ni redan lever upp till en del av TCFD:s riktlinjer. Börja här för att undvika dubbelarbete.


2. Bestäm vilka rekommendationer som är relevanta

Läs igenom TCFD:s rekommendationer och avgör vilka som är av relevans för ditt bolag. Faktorer som vilken typ av verksamhet ni driver och hur stora ni är kommer påverka vilka rekommendationer ni bör fokusera på.

 

3. Var transparent i rapporteringen

Inse att ni inte kommer kunna uppfylla alla kriterier på en gång, att ni inte har allt på plats från början är helt okej. Det bästa är att vara transparent och även redovisa de punkter där ni brister. TCFD bygger på ett långsiktigt klimatarbete där det finns gott om plats för utveckling och förbättring!

Vill du veta mer om hur du rapporterar enligt TCFD och andra hållbarhetsramverk? Stratsys digitala verktyg för hållbarhetsstyrning hjälper bolag att skapa struktur och lagefterlevnad i hållbarhetsarbetet.

Läs mer om Stratsys digitala stöd för hållbarhetsstyrning.