3 måsten för att uppnå företagets vision

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >3 måsten för att uppnå företagets vision</span>
Skriven av
Erika Gräns
Lästid
3 min

Varför är det lätt att sätta en vision men svårt att veta om man har nått den?

I det här blogginlägget utgår jag från ett samtal som jag hade med en person i ledningsgruppen i ett tillväxtbolag i Norden. Hon berättade om vad de hade haft för utmaningar och hur de slutligen lyckades lösa dem. 

”Aktivitetsnivån var hög, alla var fokuserade på sitt arbete och rörde sig framåt. Problemet var att vi började uppleva ineffektivitet eftersom alla rörde sig framåt, men i olika riktningar. Om vi inte hade haft mod nog att förändras tillsammans vet jag inte var vi hade varit idag, företaget kanske inte ens hade funnits kvar.”

Som tur var insåg det här företaget sina utmaningar i god tid och kunde förändra sitt arbetssätt för att hamna på rätt väg. Men vad gjorde företaget för fel från början och vad var det som fick dem att hamna i den svåra situationen?

Engagemang i gemensam riktning

”Tittar vi i backspegeln så var det i stort sett varje dag som någon kom med en banbrytande idé till jobbet. Och oftast sa vi – låt oss testa! Tills vi blev distraherade av nästa idé, och nästa. Våra kunder gav oss idéer och vi gav våra kunder nya lösningar.”

Engagemanget var det då inget fel på.

Engagerade medarbetare jobbar mer effektivt, är mer produktiva, har mindre sjukfrånvaro och bryr sig mer om företaget. Den svåra sanningen är att om dina medarbetare inte är engagerade är risken stor att de inte kommer jobba lika hårt för att uppnå företagets mål.

Men engagemang utan riktning är minst lika farligt för ett bolags tillväxt! Så hur skapar man riktning på medarbetares engagemang?

Det är avgörande att låta medarbetarna vara en del av planeringen och definitionen av mål, strategier och resultatindikatorer. Det gör att de känner sig sedda och hörda. När medarbetare varit med och utformat en strategi kan de också identifiera sig med den och kommer att känna ett högre ansvar för att hjälpa till att uppnå den. Ja, de kommer lägga sin energi, engagemang och tid i linje med målsättningen.

Det är också viktigt att arbetet följs upp. Om ingen i ledningen bryr sig om att följa upp de fantastiska insatser som görs av medarbetarna kommer den gemensamma riktningen att minska. Uppföljningar skickar en signal om att arbetet är viktigt och har ett syfte som påverkar företaget som helhet. Det skapar prioriteringar och tydligt fokus.

Samarbete och progress

”Men något som blir tydligt när åren går är att det är svårt att göra meningsfull utveckling när du hela tiden är öppen för att ändra din strategi. Men samtidigt, att slå ner på nya idéer är motsatsen till att fostra en lärande och snabbt agerande organisation.

Därför insåg vi när vi blev fler medarbetare, med fler idéer och ännu mer interaktion med våra kunder och marknad, vikten av att avsätta tid för att göra meningsfullt, strukturerade planer. Vi insåg att samarbete och tydliga planer är avgörande för att göra något – på riktigt!”

Det är viktigt att medarbetarna jobbar tillsammans för att nå företagets gemensamma mål. Olika enheter på företaget kommer såklart ha olika ansvarsområden och olika spetskompetens – men de behöver fortfarande samarbeta.

Underlätta samarbete mellan medarbetare genom att:

  • Ha en tydligt definierad och tillgänglig företagsvision och strategi
  • Skapa ett arbetssätt där ni enkelt kan synliggöra sambandet mellan dagliga to-do, strategiska aktiviteter, projekt och företagets mål
  • Skapa en kultur där individer känner att de kan fråga ”Är det här verkligen rätt? Kan vi göra detta lite bättre?”

Överblick och uppdatering

Det kan vara svårt att säkerställa riktning på engagemang och samarbete i verksamheten om du inte har en bra överblick på arbetet. För att skapa överblick behöver du samla all relevant information på ett ställe och göra den tillgänglig för samtliga medarbetare. En gemensam samarbetsyta är A och O för ett effektivt arbetssätt. Idag är det vanligt att företag sprider ut sin information på flera olika plattformar, vilket gör det svårare att skapa en samlad överblick.

”Tydligheten i vad som ska genomföras blev nyckeln framåt. För att springa snabbt åt fel håll tar oss inte i mål, vi insåg att vi först behöver sätta ut en riktning, sedan springer vi gemensamt mot målet.

Precis som vi har lärt oss att vi behöver planer för att prioritera mellan alla bra idéer, så behöver vi löpande utvärdera och analysera vårt genomförande. Löpande feedback, utvärdering och analys gör att både individer och organisationen blir motiverade och utvecklande. ”

För att skapa överblick behöver du:

  • Rensa bland företagets digitala verktyg, så att ni kan använda färre system för samma ändamål och samla er information på en plattform
  • Uppmana dina anställda att jobba i ett och samma system
  • Titta på vilka system som kan integreras med varandra, så att du i slutändan förhoppningsvis bara har en plats att gå till för att spåra all relevant data

Jag hoppas att den här artikeln har gett dig insikter för att identifiera var dina utmaningar ligger och vad du behöver göra för att övervinna dem!