Tillsammans förenklar vi arbetet med Agenda 2030

stratsys-sailing-team-3
Skriven av
Erik Englund
Lästid
2 min

Greta! Det är verkligen så inspirerande att följa den här tjejen som helt orädd och fullkomligt övertygad sprider engagemang runt om i världen. Det är nog få som missat när hon seglade in i New York för några veckor sen. Riktigt mäktigt!

Jag tyckte också att det var lite extra roligt med segelbåtarna runt omkring, som hissat segel med de 17 globala målen från Agenda 2030. Varför jag tyckte det? Jo, för den senaste tiden har jag och vi på Stratsys fokuserat lite mer just på att titta på hur vi kan utveckla vårt stöd för arbetet med Agenda 2030. Helt enkelt för att kunna ge våra kunder en bättre lösning!

Så når vi de 17 globala målen

Nu känns det som att vi har något spännande på gång och att vi ska kunna erbjuda våra kunder, och nya kunder, denna produkt som ska förenkla och effektivisera det strategiska arbetet med Agenda 2030. Så på onsdag 25 september är vi med på konferensen Mötesplats Agenda 2030 tillsammans med 81 kommuner och 15 regioner, för att presentera vår lösning och hur vi kan stötta dem i det så viktiga arbetet för att nå de uppsatta målen.

Det ska bli riktigt roligt att få träffa alla engagerade personer som är med i projektet Glokala Sverige. Både utifrån nyfikenheten kring deras respons till vår nya produkt men också att få ta del av all den kunskap som de här personerna och organisationerna sitter på. Det känns som en riktig kraftsamling för Agenda 2030!

Ett digitalt stöd för kommuner och regioner

Det jag hoppas ska hända är ju såklart att vårt nya strategiska stöd för Agenda 2030 ska tas emot med öppna armar. Vi har ju verkat fram det här under en tid tillsammans och i dialog med kunder, kollegor, kontaktpersoner på SKL och RKA samt Svenska FN-förbundet.

Jag tror att det vi landat i kommer bli ett bra stöd för kommuner och regioner för deras analys, prioriteringar och planering av arbetet med de globala målen. För det har tidigare varit lite luddigt hur det här arbetet ska genomföras, men med bättre ramar och jämförbarhet så kan vi få ett bättre utgångsläge som blir enklare att kommunicera både internt och externt – men också enklare att föra en gemensam dialog kring.

Tanken är att ha en arbetsyta och arbetsform som möjliggör att expertgruppen får den information och de verktyg de behöver – och samtidigt möjliggöra att den informationen kan presenteras på ett övergripligt vis för de som sitter på beslutsmandatet. Så vad är det vi konkret erbjuder?

Det digitala stödet för Agenda 2030 innehåller:

  • En samlad bild av de 17 globala målen, med koppling till strategiska planen
  • Automatisk uppdatering och jämförelse från Koladas nyckeltal
  • Dashboards för varje globalt mål som förenklar kommunikationen och ökar transparensen
  • Analys- och prioriteringsstöd

Ökat fokus på klimatfrågan kräver svar

Så för att återgå till där du började läsa. Greta. Fler och fler intresserar sig och engagerar sig i klimatfrågan, vilket också betyder högre krav och fler frågor. Så det betyder att den här frågan kommer bli vanligare: hur står det egentligen till med klimatarbetet i er organisation? Och när den frågan kommer då vill man ju gärna också ha svar såklart, och kunna berätta vad som görs inom ramen för exempelvis mål 13, Bekämpa klimatförändringarna.

Med vårt digitala verktyg kan exempelvis kommunchefen se och jämföra nyckeltal direkt i Stratsys – och få koll på exakt vad kommunen gör för att nå målen. Eftersom vi så smidigt kan integrera arbetet med Agenda 2030 i den strategiska planen.

Så, med mer intresse, engagemang och bättre beslutsunderlag, då borde vi kunna möta de stora utmaningar kring hållbarhet som vi står inför idag.