Så vet du om ditt företag berörs av den nya hållbarhetslagen 

standing-in-front-of-mountain
Skriven av
Erik Englund
Lästid
1 min

Det har nu gått drygt ett år sedan det nya lagkravet kring hållbarhetsrapportering började gälla och många företag och organisationer är mitt uppe i sitt hållbarhetsarbete. Från och med det räkenskapsår som inleddes efter 31 december 2016 måste vissa företag och organisationer rapportera om sitt hållbarhetsarbete. Vi tittar lite närmare på om och hur ditt företag påverkas av den nya lagstiftningen och vad det egentligen innebär för dig.

Vad innebär det nya lagkravet kring hållbarhetsrapportering?

Den nya hållbarhetslagen är egentligen en omskrivning av ett antal befintliga lagar gällande de flera årsredovisningslagar. Omskrivningarna finns samlade i en proposition som godkändes av riksdagen den 10:e oktober 2016 och trädde i kraft den 1:e december samma år. Detta innebär i praktiken att en del företag måste upprätta en hållbarhetsrapport från och med det räkenskapsår som börjar efter 31 december 2016. Låt oss ta reda på om det gäller dig. 

Omfattas ditt företag av de nya lagkraven om hållbarhetsrapportering?

Antagligen, men låt oss nysta lite detaljerna. Om ditt företag uppfyller två av tre nedanstående krav för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren så ska en hållbarhetsrapport upprättas.

  • Företagets balansomslutning är större än 175 miljoner kronor
  • Företagets nettoomsättning är större än 350 miljoner kronor
  • Företaget har fler än 250 anställda


Så vad blir resultatet?

OM NEJ
Om du och ditt företag uppfyller mindre än två av den nya lagkraven omfattas ni inte av den nya hållbarhetslagen. Men oavsett lagkrav kan det vara en god idé att se över ert hållbarhetsarbete eftersom de flesta företag har intressenter som värdesätter eller kräver hållbarhetsarbete.

OM JA
Om du och ditt företag uppfyller två krav eller fler omfattas ni av den nya hållbarhetslagstiftningen. Det betyder att ni måste komma igång med eller se över ert hållbarhetsarbete så fort som möjligt, både framöver och i vissa fall retroaktivt.

Läs mer: "Strategiskt hållbarhetsarbete - 5 tips för hållbart företagande