https://f.hubspotusercontent30.net/hubfs/2714638/1330x636_SP_6_min_Erika.jpg
Video

Strategisk planering i Stratsys på 6 minuter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Har du utmaningar med att styra och leda din verksamhet på ett sätt som får organisationen att arbeta effektivt mot de gemensamma målen?  

Med strategisk planering i Stratsys kan du enkelt bryta ned övergripande mål till daglig to-do och på så sätt synliggöra organisationens progress och prestation. Du kan dessutom mäta och följa upp i realtid för en mer agil styrning.

På Stratsys är vi experter på att skapa struktur i det strategiska arbetet och har i över 20 år hjälpt organisationer förbättra sina styrprocesser. Våra kunder vittnar om hur de med hjälp av Strategisk planering i Stratsys har höjt engagemanget och motivationen hos medarbetare - detta genom att de fått en bättre överblick och uppnått en effektivare kommunikation. 

I denna video får du på 6 minuter en introduktion till hur man kan arbeta med sin strategiska planering i Stratsys verktyg. 

Vi går bland annat  igenom:

  • Hur du kan arbeta för att visualisera organisationens strategier.
  • Hur du skapar ett effektivt genomförande där alla känner delaktighet och värde.
  • Hur du skapar en gemensam överblick över er prestation och lättare kan analysera resultatet i realtid - för en mer agil styrning.

Se video