https://f.hubspotusercontent30.net/hubfs/2714638/1330x636_SP_6_min_Erika.jpg
Video

Strategisk planering i Stratsys på 6 minuter

Har du utmaningar med att styra och leda din verksamhet på ett sätt som får organisationen att arbeta effektivt mot de gemensamma målen?  

Med strategisk planering i Stratsys kan du enkelt bryta ned övergripande mål till daglig to-do och på så sätt synliggöra organisationens progress och prestation. Du kan dessutom mäta och följa upp i realtid för en mer agil styrning.

På Stratsys är vi experter på att skapa struktur i det strategiska arbetet och har i över 20 år hjälpt organisationer förbättra sina styrprocesser. Våra kunder vittnar om hur de med hjälp av Strategisk planering i Stratsys har höjt engagemanget och motivationen hos medarbetare - detta genom att de fått en bättre överblick och uppnått en effektivare kommunikation. 

I denna video får du på 6 minuter en introduktion till hur man kan arbeta med sin strategiska planering i Stratsys verktyg. 

Vi går bland annat  igenom:

  • Hur du kan arbeta för att visualisera organisationens strategier.
  • Hur du skapar ett effektivt genomförande där alla känner delaktighet och värde.
  • Hur du skapar en gemensam överblick över er prestation och lättare kan analysera resultatet i realtid - för en mer agil styrning.
HubSpot Video