Så skriver du en patientsäkerhetsberättelse

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Så skriver du en patientsäkerhetsberättelse</span>
Skriven av
Lisa Sohlberg
Lästid
1 min

Har det blivit dags att skriva den årliga patientsäkerhetsberättelsen? Här går vi igenom vad en patientberättelse ska innehålla och delar med oss av tips till dig som ska skriva den!

Vad är en patientsäkerhetsberättelse och vem ska skriva den?

Enligt patientsäkerhetslagen 2010:659 ska alla vårdgivare skriva en patientsäkerhetsberättelse varje år. Syftet med patientsäkerhetsberättelsen är att öppet redovisa mål, strategier och resultat kopplat till verksamhetens systematiska patientsäkerhetsarbete.

I patientsäkerhetsberättelsen ska vårdgivaren berätta vad man har gjort för att identifiera och minimera riskerna i vården. Det är viktigt att patientsäkerhetsberättelsen är utformad på ett tydligt och transparent sätt – och att den görs tillgänglig för såväl interna som externa intressenter.


En patientsäkerhetsberättelse ska innehålla:

  • Vilka aktiviteter som gjorts för att främja patientsäkerheten
  • Vilka effekter arbetet har haft
  • Hur ansvaret för patientsäkerheten har fördelats inom verksamheten
  • Hur arbetsprocesserna har sett ut


Hur skriver man en patientsäkerhetsberättelse?

Kortfattat är patientsäkerhetsberättelsen en omfattande sammanställning av patientsäkerhetsarbetet under året som gått. Det kan med andra ord bli ett ganska krävande arbete, med det finns några saker du kan göra för att underlätta. Under de senaste åren har det blivit allt vanligare att vårdgivare väljer att arbeta med digitala kvalitetsledningssystem för att förenkla uppföljning och analys av patientsäkerhetsarbetet.

Med ett digitalt stöd förenklas sammanställningen och administrationen minskar. Det tidskrävandet arbetet med att leta efter resultat i olika Worddokument, Excelark och mejlkonversationer ersätts med relevant, samlad och strukturerad information på en gemensam plats.

Tips till dig som ska skriva en patientsäkerhetsberättelse:

  • Fokusera på analysen och beskriv ert resultat – hur gick det och varför?
  • Om ni inte uppnått önskat resultat – vad tänker ni göra annorlunda framåt?
  • Glöm inte beskriva patienters, närstående och medarbetarnas delaktighet
  • Lyft era brister för att skapa lärande
  • Påtala och sprid framgångar
  • Ta gärna stöd av ett användarvänligt digitalt verktyg

Vill du läsa mer om patientsäkerhetsarbete? Ladda gärna ner guiden ”Digitalisera patientsäkerhetsarbetet idag” på länken nedan!

Ladda ner guiden här