3 tips till rektorer som vill spara tid, pengar och resurser

Skola-4
Skriven av
Ulrika Munkby
Lästid
2 min

Idag står många rektorer inför utmaningen att få resurserna att räcka till ­– och att nyttja de lärare man har inom organisationen på bästa möjliga sätt, utan att för den delen överskrida budget. I det här blogginlägget har vi sammanställt tre tips för rektorer som vill spara dyrbar tid (och pengar) på administration, få mer tid över till pedagogiskt ledarskap och attrahera behöriga lärare till sin skolverksamhet.

1. Digitalisera din resursplanering


Vore det inte skönt att kunna automatisera många av de manuella uppgifter du sitter med idag? Om du väljer att digitalisera din tjänstefördelning kommer det inte bara leda till att du får bättre koll på resurserna ­– du kommer även spara tid som du annars hade lagt ner på att skapa egna formulär i till exempel Excel. Med ett digitalt verktyg kommer det bli betydligt lättare att kartlägga personalkostnader och planera elevernas garanterade undervisningstid med behöriga pedagoger.

Du behöver inte heller oroa dig för att arbeta med felaktiga beräkningsformler då all information sparas och uppdateras i realtid i systemet. Att digitalisera din resursplanering är en smart investering för att planera för effektiv bemanning och därigenom också hålla dig inom din budgetram.

2. Satsa på kvalitetsarbetet


Lärarbristen är ett faktum – men det bästa sättet att tackla den är faktiskt inte med nyrekryteringar, utan snarare genom att ta hand om den personal du redan har. Om dina lärare trivs och mår bra kommer de att stanna kvar längre. Eleverna får bättre förutsättningar och det goda ryktet kommer sprida sig – både till lärare som är på jakt efter nytt jobb och till vårdnadshavare.

Här är det värt att lägga lite extra krut på det systematiska kvalitetsarbetet, för att löpande kunna planera, hantera och följa upp skolans mål. Nyttja utfallet av ditt systematiska kvalitetsarbete och styr dina resurser efter era behov.

En klass med 20 barn skiljer sig såklart mycket från en med 32 barn, vilket kan ha påverkan på både lärarnas trivsel och elevernas undervisning. Genom att jobba aktivt med att förebygga aspekter som kan ha negativ påverkan på elever och skolpersonal, kan du öka förutsättningarna för god arbetsmiljö i skolan.

3. Kollegialt lärande mellan rektorer


Idag är samarbeten mellan skolor inte så vanligt förekommande som de kanske borde vara. Som rektor har du mycket att vinna på kollegialt lärande, där samtliga skolor får en chans att kommunicera vilka behov som finns i verksamheterna. Det är först då som ni kan upptäcka ojämn fördelning av resurser, som till exempel att en skola har tre behöriga engelskalärare och en annan inte en enda.

Kanske kan ni hjälpa varandra att fylla luckorna? För att kunna öppna upp för den här typen av samarbeten är det såklart också fördelaktigt att du har en digital tjänstefördelning, som är enkel att göra tillgänglig och dela med dina rektorskollegor.

Är du intresserad av att se vad Stratsys kan göra för din skolverksamhet? Då vill jag rekommendera webinarvideon där jag berättar hur vi kan underlätta vardagen för rektorer. Du kan ladda ner webinarvideon på länken nedan! 

Ladda ner webinarvideon här