Så skapar du likvärdighet i skolan

Skola
Skriven av
Ulrika Munkby
Lästid
2 min

Att alla elever har rätt till likvärdig utbildning är en självklarhet, men vad innebär det egentligen i praktiken? Visst är det viktigt att sträva efter att uppnå likvärdighet i skolan, men samtidigt behöver man utgå ifrån varje enskild organisations förutsättningar. I det här blogginlägget går vi igenom tre sätt att jobba med likvärdighet i skolan.

Kravet om likvärdighet i skolan innebär att alla elever ska förses med samma förutsättningar – men vad gör man åt faktorerna som inte går att påverka? Faktum är att de flesta skolor har olika former av begränsade förutsättningar för likvärdighet.

Det kan handla om att man har färre antal behöriga lärare, stora klasser eller saknar en gymnastiksal. Att skolan ligger i ett område med stora utmaningar, i närheten av en byggarbetsplats eller har dåliga kommunikationsmöjligheter, påverkar också likvärdigheten.

Är det möjligt att helt utesluta faktorer som har en negativ inverkan på undervisningen? Troligtvis inte. Men det man kan göra är att jobba aktivt med att skapa förutsättningar för likvärdighet. Hur? Det ska vi gå igenom nu.  

1. Marknadsför din skola


Konkurrens mellan skolor har ofta en negativ inverkan på likvärdigheten. Det blir ett problem när en skola i kommunen anses som avsevärt bättre än en annan. Då är chansen stor att majoriteten av de behöriga lärarna söker sig dit och resterande skolor tvingas anställa en större andel obehöriga.

Ni kan jämna ut skillnaderna genom att lägga extra krut på att marknadsföra skolan utåt. Se till att lyfta fram skolans unika profil och resultat. Kanske ligger just er skola på ett extra bra läge med goda kommunikationsmöjligheter?

Det är en utmaning att lyfta fram en skolas individuella framgångsfaktorer utan att skapa för stora skillnader mellan de andra skolorna – men samtidigt är det viktigt med marknadsföring för att väcka intresse. Så bjud in till öppet hus, uppdatera hemsidan och gör vad ni kan för att sprida ert budskap.

2. Gör en rättvis tjänstefördelning


Att lärarna inte räcker till kan vara en stor negativ faktor för likvärdigheten. Målet är såklart att alla skolor ska ha samma förutsättningar att bemanna med så många behöriga lärare som behövs – men ibland finns inte resurserna. Du kan optimera personalstyrkan med en grundlig tjänstefördelning, där du inventerar vilka behörigheter som finns i verksamheten och vilka som saknas. 

Genom att vara noga med tjänstefördelningen är chansen större att resurserna fördelas jämnt mellan skolorna i kommunen. Det är viktigt med insikt för att kunna planera för en effektiv och rättvis bemanning.

3. Var transparent med din personal


Pedagogernas arbetsmiljö spelar också in när det kommer till likvärdighet. En lärare som har en klass med 20 elever har det såklart något lättare än någon som har en med 30. Ni kommer inte alltid kunna påverka hur stora klasserna blir eller hur hög arbetsbelastningen är – och därför är det viktigt att vara transparent med personalen.

Har lärarna synpunkter på hur ni fördelar deras arbetsuppgifter, klasser och schema? Då är det viktigt att ta en ärlig diskussion med dem och förklara situationen. Om de har önskemål som du inte kan leverera har de rätt att veta varför. Så genomför medarbetarundersökningar löpande, jobba aktivt med det systematiska arbetsmiljöarbetet och kartlägg eventuella arbetsmiljörisker.

En bra arbetsmiljö för lärarna skapar bättre förutsättningarna för att eleverna får den likvärdiga undervisning som de är garanterade.

Som rektor eller verksamhetschef inom skolan kämpar du dagligen med att få resurserna att räcka till, vilket inte är det enklaste när det råder stor brist på behöriga lärare och hård konkurrens mellan skolorna. För att hjälpa dig på vägen har vi tagit fram guiden ”Skolans tre största utmaningar 2020”. Du kan ladda ner den på länken nedan.

Ladda ner guiden här