Så förbättrar du arbetsmiljön – idag och imorgon

cosy-office
Skriven av
Lisa Sohlberg
Lästid
1 min

Hur jobbar ditt företag med systematiskt arbetsmiljöarbete? För att kunna säkra arbetsmiljön långsiktigt är det viktigt att ta hänsyn till att samhället ständigt förändras. Trender som globalisering, digitalisering och fragmentisering kommer att påverka arbetsmarknaden under många år framöver – och det är viktigt att ert systematiska arbetsmiljöarbete hänger med i utvecklingen!

Hur möter ni medarbetarnas behov?

Redan idag vet vi att cirka 75 procent av alla arbetsföra i Sverige använder IT i det dagliga arbetet och fler och fler spenderar i princip hela sin arbetsdag vid datorn. Men vi ser också hur helt nya arbetssätt börjar växa fram. Medarbetare efterfrågar flexibla arbetstider och möjlighet att jobba på distans – vilket i sin tur ökar kraven på tydliga strategier, gemensamma mål och digital tillgänglighet.

Är ditt företag tillgängligt? 

Möten tas i större utsträckning över Skype, allt fler blir sin egen chef och work-life balance ligger högst upp på önskelistan bland arbetssökande. För företag som vill fortsätta se sig själva som en attraktiv arbetsgivare, är det viktigt att fundera på hur man kan tillgodose de nya behoven. Vad kan ni till exempel göra för att implementera de nya trenderna i ert systematiska arbetsmiljöarbete?

Så klarar du dig i framtiden! 

De företag som kommer klara sig bäst i framtiden är utan tvekan de som lyckas attrahera de största talangerna – och talangerna kommer att vara kräsna. Kan du erbjuda en arbetsplats där medarbetarna får känna mening, inspiration och frihet? Då kan ni vara något på spåren. Framtidens medarbetare vill framförallt att det ska vara kul att jobba – oavsett om de väljer att göra det från ett skrivbord på kontoret eller en hängmatta i trädgården.

Men är det möjligt att skapa sammanhållning och tillhörighet när halva personalstyrkan jobbar på distans? Sitter företagskulturen verkligen i väggarna eller kan den existera även utan ett fysiskt kontor? Det är frågor som vi spänt inväntar svar på!

Digitalisera er till bättre arbetsmiljö

Mycket kommer att förändras i takt med att trender som digitalisering, globalisering och fragmentisering intar arbetsmarknaden. Men är du medveten om hur det kommer att påverka arbetsmiljön på ditt företag?

För att skapa en trivsam arbetsplats krävs planering, målsättning och löpande strategiskt arbete. Potentiella risker ska identifieras, beslut om utredningar ska klubbas igenom och ansvarsområden ska fördelas inom organisationen. Arbetsmarknaden digitaliseras, varför inte låta det systematiska arbetsmiljöarbetet följa efter?

Här kan du läsa mer om hur ni kan välja rätt verktyg för just ert systematiska arbetsmiljöarbete

guide-thumbnail-SAM-listing (1)