Så har Covid 19 påverkat arbetsmiljön - 4 kunder berättar

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Så har Covid 19 påverkat arbetsmiljön - 4 kunder berättar</span>
Skriven av
Eric Backlund
Lästid
2 min

Pandemin har både haft en positiv och negativ inverkan på arbetsmiljön. Vissa har älskat att jobba hemifrån och andra har inte trivts alls. Vissa har känt en ökad känsla av ensamhet och andra har tyckt att det har varit skönt att slippa surret i kontorslandskapet.  
 
Sedan mars 2020 har organisationer över hela landet arbetat hårt för att anpassa sig till de nya restriktionerna – med förhoppningen om att det inte har alltför stor inverkan på arbetsmiljön. Men hur har det egentligen gått? Vi har frågat fyra av våra kunder hur Covid 19 har påverkat deras arbetsmiljö!  

Hur har Covid 19 påverkat arbetsmiljön?

I mitten av mars 2020 blev det plötsligt norm att jobba hemifrån, något som många organisationer inte hade någon som helst erfarenhet av! Men sedan dess har de flesta verksamheter hunnit att anpassa sig bra trots omständigheterna. 

Digitala verktyg för att stötta hemmajobbet har införts på de flesta arbetsplatser, hand i hand med nya rutiner för att förebygga spridandet av smittan på kontoren.

Att ha möte, AW och fredagsfika över Zoom eller Teams blev snabbt en naturlig del av de flesta medarbetares vardag – och det dröjde inte länge innan det fanns handsprit i så gott som varje hörn på kontoret.  

Digitalisering underlättar för hemmajobbare 

En kommun vi varit i kontakt med berättar att de utöver det vanliga systematiska arbetsmiljöarbetet har jobbat aktivt med krisledning, regelbundna riskbedömningar, anpassningar av lokaler och stöd för arbete på distans.

Många 
verksamheter har också infört någon form av digitalt verktyg för att underlätta distansjobbet och knyta samman organisationen. En viktig del för att kunna jobba tillsammans, men på distans!   

En annan kommun berättar att de tagit fram specifika risker kopplade till Covid 19 - som de från förvaltningsövergripande nivå fördelar på alla verksamheter och gör riskbedömningar kring varje vecka. Kommunen berättar att flera verksamheter skapar egna risker, bland annat för särskilda boenden och åtgärdsplaner som hjälpt dem minska riskerna. Gemensamma risker och aggregerad uppföljning hjälper till att styra och stötta löpande.  

Det som även varit fördelaktigt med ett digitalt verktyg är hanteringen av risk- och sårbarhetsanalyser - och möjligheten för organisationen att samverka kring krisledningsarbetet.  Då kommunerna i normala fall genomför till exempel riskanalyser fysiskt på APT kan de nu istället arbeta tillsammans med en digital riskmatris.  

Hur ergonomiskt är ditt hemmakontor? 

En stor utmaning har varit att göra hemmakontoret till en så ergonomisk arbetsplats som möjligt. Vi har nog varit flera som suttit ihopkrupna med en liten laptop vid köksbordet, i sängen eller soffan. Vilket såklart inte är optimalt!

För att undvika detta har många 
organisationer låtit medarbetare låna med sig utrustning hem – till exempel höj- och sänkbara skrivbord, skärmar och datorstolar. Något som varit mycket uppskattat!

För att tidigt identifiera eventuell problematik relaterad till arbetsmiljön har våra fyra kunder haft en löpande dialog med sina medarbetare avseende deras arbetsförutsättningar. En organisation berättar att de månadsvis skickar ut ett formulär med arbetsmiljörelaterade frågor som samtliga medarbetare får besvara. 

 
Arbetsmiljötips under Covid 19: 

  • Jobba aktivt med regelbundna riskbedömningar för att tidigt upptäcka eventuella problem 
  • Om det är möjligt, låt medarbetare låna hem utrustning för distansjobb 
  • Ha en löpande diskussion med medarbetarna för att stämma av läget kring den nya arbetssituationen 
  • Digitala möten är ett måste under pandemin, inför gärna digital fika och AW också. Allt för att behålla den sociala kontakten med kollegorna. 
  • Nyttja en digital checklista för att lätt fördela kunskap i organisationen